Innenriks

Flertall på Stortinget for tiltak mot ensomhet

Stortinget har vedtatt å øke innsatsen mot ensomhet i samfunnet.

Det var Høyre som kom med forslagene om å utarbeide en handlingsplan mot ensomhet, samt å styrke forskning og samarbeid mellom ulike samfunnsaktører.

– Ensomhet er vår tids store folkehelseutfordring, heter det i representantforslaget.

Ifølge en rapport fra Røde Kors er én av fire mer ensomme nå enn før pandemien. Det betyr at om lag én million unge og voksne i Norge kjenner seg mer ensomme nå enn de gjorde før mars 2020.

– Det kan føre til psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Når vi ser at ensomheten øker, og vi vet konsekvensene av det, så trenger vi flere virkemidler for å forebygge og redusere, sier Høyre-representant Erlend Svardal Bøe.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot forslagene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: