Innenriks

Norges første kvinnelige stortingsrepresentant er igjen å se på Stortinget

Tirsdag fikk et portrett av Norges første kvinnelige stortingsrepresentant, Karen Platou, plass i Eidsvollsgalleriet på Stortinget.

Kunstner Marianne Wiig-Storaas henger opp portrettet av Karen Platou, som var Norges første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget, i Eidsvollsgalleriet på Stortinget.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nøyaktig hundre år etter at Karen Platou først møtte på Stortinget som fast representant, ble portrettet av henne avduket av første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap.

– Med Platous inntreden i politikken ble representasjon satt på dagsordenen på alvor. Samtidig ser vi at veien fra regelendring til praksis kan være lang. Det tok tid å få opp kvinneandelen, men hun banet vei for andre som kom etter, sa Harberg under avdukingen.

Portrettet av henne skal henge i Eidsvollsgalleriet og er malt av kunstner Marianne Wiig-Storaas.

– Bak Platou i portrettet står det mange kvinner. De er en hyllest til alle de kvinnene som både før og etter Karen Platou kjempet og gjorde det mulig for oss kvinner å leve mer likestilt med menn i dag, sier Wiig-Storaas.