Innenriks

Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringen vil bety slutten for det grønne skiftet

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljevirksomhet vil ødelegge overgangen til miljøvennlig energi.

Det er i et intervju med den britiske avisen Financial Times at Støre sier at hvis Norge – som er den største leverandøren av gass til Europa etter Russland – skulle legge ned oljevirksomheten på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at hele det europeiske kontinentet vil komme til å slite med å nå sine klimamål.

– Hvis vi skulle gå fra en dag til neste med å legge ned produksjonen på norsk sokkel, så tror jeg det ville sette en stopper for den industrielle overgangen som man trenger for å lykkes med å nå nullutslippsmålet, sier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot en overgang, ikke legge ned, sier han.

Støre innrømmer at det er et paradoks at Norge, som er Vest-Europas største oljeprodusent, også bruker betydelige midler på investering i grønn teknologi som elbiler, karbonfangst- og lagring og vindkraft til sjøs.

– Det er et paradoks, men ikke et norsk, men et globalt paradoks ettersom verden legger bak seg flere århundrer med produksjon av fossilt brensel.

Han understreker samtidig i intervjuet at Norge skal klare sine klimamål og sine klimaforpliktelser, og at dette vil være viktig ikke bare for Norge, men også for det grønne skiftet i Europa, India og Asia.

Støre slår også fast at oljefondet er politisk, men drevet av profesjonelle aktører som har som mål å få mye igjen med akseptabel risiko.

– Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy, mener Støre.

Mer fra Dagsavisen