Innenriks

Borten Moe sier nei til økt studiestøtte: – En nedslående beskjed

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) svarer kontant nei på student-krav om høyere studiestøtte nå.

– Dette var en nedslående beskjed, som vil gå negativt ut over samfunnet, og kompetansen i det norske arbeidsmarkedet, sier leder Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon (NSO) til VG.

Hun peker på at Senterpartiet før valget lovte å øke studentenes kjøpekraft, mens Arbeiderpartiet lovte å øke studiestøtten.

I dag er støtten 1,2 G, cirka 126.000 kroner, mens studentene har krevd 1,5 G, som tilsvarer 160.000 kroner.

Ola Borten Moe svarer slik på kravet – og kritikken:

– Vi har lagt inn en økning i studiestøtten til studenter med barn. En av ti studenter har barn, dette er en stor gruppe som vi ønsker å løfte. Når det gjelder den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere. Men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå, sier Borten Moe.

Mer fra Dagsavisen