Innenriks

Strømproduksjonen over 6 prosent lavere i tredje kvartal

Mindre vann i magasinene ga betydelig lavere kraftproduksjon i tredje kvartal i år enn i samme periode i fjor. Nedgangen var på 6,2 prosent, ifølge SSB.

Av Anna Nesje

Tallene kommer samtidig som strømprisen slår alle rekorder, både her hjemme og i Europa.

Statistisk sentralbyrå påpeker at tredje kvartal i fjor hadde rekordhøy produksjon. Til tross for nedgangen i årets tredje kvartal, var strømproduksjonen høyere enn snittet for de ti siste årene.

Nedgangen i vannkraftproduksjon har sammenheng med fyllingsgraden i vannmagasinene, som var mye lavere enn på samme tid for ett år siden.

– Fyllingsgraden sank mye gjennom tredje kvartal og lå ved utgangen av kvartalet hele 18 prosentpoeng under medianverdien for perioden 2001-2020, skriver SSB og viser til NVEs kraftsituasjonsrapporter.

Over snittet siste tiår

I fjor var situasjonen en helt annen – da var det historisk høy fyllingsgrad i vannmagasinene.

Selv om det er svingninger fra år til år, har investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg ført til høyere produksjon over tid.

Saken fortsetter under videoen

90 prosent vannkraft

Blant annet har vindkraftproduksjonen steget kraftig de siste årene. I tredje kvartal i år var strømproduksjonen fra vind 26 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor, og det kompenserte for noe av nedgangen i vannkraftproduksjonen.

Likevel er fortsatt vannkraft absolutt dominerende i det norske strømmarkedet. Strøm fra temmede fossefall utgjorde 91,8 prosent av kraftproduksjonen i tredje kvartal, mens vind- og varmekraft utgjorde henholdsvis 7 og 1,3 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen