Innenriks

Dette vet vi om deltaviruset

Deltavarianten smitter lettere enn tidligere varianter av koronaviruset og fører oftere til sykehusinnleggelse. Snart kan den bli dominerende i Norge, men første dose av vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom.

Det er konklusjonen til Folkehelseinstituttet (FHI) i den siste risikovurderingen, som ble publisert 16. juni. Delta er varianten av koronaviruset som tidligere ble kalt den indiske varianten.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i FHI, forklarer at deltavarianten er mye vanskeligere å holde i sjakk enn variantene som har dominert i Norge fram til nå.

– Først fikk vi den opprinnelige varianten. Så kom den engelske alfavarianten, som er omtrent 50 prosent mer smittsom, og deltavarianten er kanskje 50 prosent mer smittsom enn den igjen, forklarer Forland.

Han sier at deltavarianten også oftere gir alvorlig sykdom hos uvaksinerte, men at symptomene er de samme som for alfavarianten.

«Et kappløp»

Selv om det er en mer smittsom variant som nå sprer seg i landet, er det fortsatt i all hovedsak alfavarianten som blir påvist i Norge.

Til og med forrige uke var det påvist totalt 240 tilfeller av deltavarianten, ifølge FHIs siste ukesrapport.

I uke 23 sto deltavarianten for 11 prosent av smittetilfellene. De to ukene før var til sammenligning bare to prosent av tilfellene deltavarianten. Ifølge Forland viser økningen i uke 23 at deltavarianten sprer seg svært raskt med mindre man får tidlig kontroll på utbruddene.

Forrige uke hadde man igjen fått rimelig kontroll på spredningen av deltavarianten. Da sto denne varianten kun for tre prosent av smittetilfellene.

Forland forteller at antallet tilfeller av deltavarianten har vært enda noe lavere den siste uka. I risikovurderingen betegner FHI situasjonen som «et kappløp mellom vaksinasjonsprogrammet og denne variantens spredning».

Vaksinene beskytter delvis

Vaksinene fra Pfizer og Moderna, som er de som brukes i Norge, virker nemlig ganske godt mot deltavarianten.

– Etter første dose er du mindre beskyttet mot deltavarianten enn mot alfavarianten, særlig når det gjelder mildere sykdom. Når du har fått begge dosene, er du beskyttet nærmest fullt og helt, sier Forland.

– Hvordan definerer dere alvorlig sykdom?

– Alvorlig sykdom defineres som behov for sykehusinnleggelse. Hvis du blir smittet med deltavarianten etter første dose, får du gjerne influensalignende symptomer som ikke gjør at man må legges inn på sykehus.

Forland forklarer at de som er unge og friske har lav risiko for å få alvorlig sykdom om de skulle bli smittet etter første vaksinedose, og han påpeker at de aller fleste eldre eller i risikogrupper har fått begge dosene med vaksine nå.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland uttalte nylig til VG at studier fra Storbritannia tyder på at én vaksinedose gir 33 prosent beskyttelse mot sykdom som gir symptomer.

Kan bli dominerende

Fordi deltavarianten sprer seg fort med mindre man får til å slå ned utbruddene i en tidlig fase, mener Folkehelseinstituttet det er stor sannsynlighet for at denne varianten etter hvert blir dominerende i Norge.

– Varianter kommer og går, men de som er mest smittsomme er de som blir værende, sier Forland.

Deltavarianten ble først påvist i India i desember 2020 og ble etter hvert dominerende der. Nå har varianten også blitt den dominerende i Storbritannia, og forekomsten øker sterkt i mange land.

Forland tror den også kan ha spredd seg langt mer enn hva man vet i land hvor testingen er mindre omfattende.

– Det er nok stor fare for at deltavarianten er dominerende i mange land, uten at de sekvenserer så mye at man vet det, konstaterer han.

Har god oversikt

For å vite sikkert hvilken variant som har brutt ut, må man nemlig gjøre såkalt sekvensering av prøvene. I Norge blir prøvene alltid sekvensert når det er mistanke om deltavarianten, og derfor føler Forland seg trygg på at helsemyndighetene har god kontroll her.

– I Norge gjør vi en screening på 70 prosent av prøvene, og helgenomsekvensering (at hele genmaterialet kartlegges, red.anm.) på 30–35 prosent, forteller han.

I en ny risikovurdering anslår det europeiske smittevernbyrået ECDC at deltavarianten kommer til å stå for 90 prosent av de nye tilfellene globalt innen midten av august. Blir det ikke satt inn ekstra tiltak, kan smitten nå et like høyt nivå som høsten 2020, ifølge ECDC.

Vil observere noen uker

Selv om varianten kan bli dominerende i Norge, tror ikke FHI det vil få veldig store konsekvenser.

– Vi tror strategien vi har, med å være raske til å slå ned de lokale utbruddene, kommer til å hindre at vi får en rask oppblomstring i den uvaksinerte delen av befolkningen, sier Forland.

Han tror imidlertid ikke det er noe man kan ta for gitt.

– Faren er jo til stede. Jeg synes regjeringens plan om å observere noen uker før man tar neste skritt i gjenåpningen, er god.

– Er det andre tiltak som må til hvis det er deltavarianten som har brutt ut enn når det er snakk om alfavarianten?

– Det ser ut som de vanlige tiltakene fungerer godt, med rask smittesporing og utbredt testing. Kommunene bør oppføre seg som de har gjort før når det skjer utbrudd, og handle raskt og effektivt. Gjør man det, får man god kontroll i løpet av få uker, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen