Innenriks

Oslofjorden gror igjen – urovekkende utvikling

Flere oppvekst- og leveområder for fisk og andre arter holder på å dø ut i Oslofjorden. Kritisk, mener Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet er bekymret for utviklingen i Oslofjorden hvor større områder med ålegras og sukkertareplanter har blitt nedgrodd av lurv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Store ålegressenger og sukkertareplanter, som er to av de viktigste naturtypene i Oslofjorden, er nedgrodd av trådtang (lurv), og flere maritime arter står nå i fare for å miste sine habitat, viser en kartlegging fra Norsk institutt for vannforskning (Niva) på oppdrag for Miljødirektoratet.

– Den nye kartleggingen er urovekkende. Resultatene viser en tydelig negativ utvikling i Oslofjorden. Det er derfor viktig med nye tiltak, slik at fjorden ikke gror igjen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Disse sjøgress- og algetypene er essensielle for marine dyr og planter som bruker dem som skjulested, oppvekstområde og matfat. I tillegg lagrer de store mengder karbon og beskytter strandkanten mot erosjon av bølger.

Ifølge kartleggingen har 67 prosent av ålegressengene i Oslofjorden redusert nedre voksegrense, og 66 prosent ble funnet overgrodd og tildekt av trådtang. Samtidig ble det kun funnet sukkertareplanter på 20 av de nesten 800 undersøkte stedene.

Miljøutviklingen er relatert til overgjødsling og overfiske, viser rapporten. I tillegg er det funnet fremmede marine arter i 22 prosent av ålegressengene Niva kartla, noe som regnes som en av de største menneskeskapte truslene mot naturmangfold i verden.

Saken fortsetter under videoen

Regjeringen vedtok en handlingsplan for Oslofjorden 30. mars som skisserer en rekke miljøtiltak for å redusere utslippene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen