Innenriks

Regjeringen vil halvere permitteringstiden

Permitteringslengden skal halveres fra 52 til 26 uker fra 1. juli, foreslår regjeringen.

Forslaget gjelder bare nye permitteringer, understreker arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) overfor NTB.

Og for disse vil eventuelle uker man har vært permittert før 1. juli, ikke telle med i regnskapet. Vanligvis regnes antall permitteringsuker innenfor en 18-månedersperiode.

– Ved å nullstille og starte telleverket på nytt 1. juli sikrer vi at mange ikke har brukt opp permitteringsperioden sin. Dette er en mer smidig løsning og vil gi en myk overgang til normalsituasjonen, sier arbeids- og sosialministeren.

Ordningen vil forlenge muligheten for permittering for de fleste arbeidstakere og vil sikre at man kan permitteres på ny med dagpenger selv om man har brukt opp perioden sin på 52 uker i løpet av fjoråret og våren, påpeker Røe Isaksen.

– I det gamle regelverket hadde man brukt opp muligheten til å få dagpenger hvis permitteringen varte lenger enn 52 uker. Det måtte vi gjøre noe med, sier han.

Men de som blir permittert etter 1. juli, vil altså bare få dagpenger i 26 uker. Men om det skulle skje noe dramatisk, som en ny smittebølge til høsten, kan regelverket blir vurdert på nytt, ifølge arbeidsministeren.

Får LO til å se rødt

– Vi har 200.000 permitterte og arbeidsledige, og Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Da er det uforståelig at regjeringen kutter permitteringsperioden fra 52 til 26 uker, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

LO-lederen håper venstresiden på Stortinget tar grep for å «gi budsjettforslaget en mer sosial profil».

– Jeg håper bare at dette ikke er en del av et politisk spill for at Frp skal få en budsjettseier i Stortinget. Det er i så fall tryggheten til arbeidsfolk de spiller med, sier hun.

Faser ut tiltak

Regjeringen foreslår også å fase ut kriseordningene for folk på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, frilansere og lærlinger 30. september, erfarer NTB.

De sosiale tiltakene er innført i forbindelse med koronakrisen. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å videreføre dem fram til og med 30. september, viser budsjettdokumenter NTB har fått tilgang til.

Forslagene i revidert nasjonalbudsjett lyder:

* Å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger ut september.

* Å forlenge stønadsperioden for dem som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut september.

* Å innføre rett til forlengelse av stønadsperioden ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september.

* Å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til arbeidsavklaringspenger ut september.

* Å gjeninnføre muligheten for forlengelse av kvalifiseringsprogrammet ut september.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i fjor vår og justert i fjor sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, fra 1. juli til 31. desember. Og dersom det har kommet lokale koronautbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, har foreldrene fått flere omsorgsdager.

Momssats

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å sette den lave momssatsen tilbake til 12 prosent fra 1. oktober, erfarer NTB.

Den lave merverdiavgiftssatsen har under koronapandemien vært redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Satsen gjelder kultur, transport og reiseliv.

Etter det NTB erfarer, vil regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslå å sette satsen tilbake til 12 prosent fra 1. oktober 2021.

Begrunnelsen er at det ikke vil tjene noe formål å forlenge den reduserte satsen ytterligere når befolkningen er ferdigvaksinert og samfunnet åpner opp igjen.

Mer karantenehotell

Ordningene med streng grensekontroll og karantenehotell foreslås videreført helt fram til november i revidert statsbudsjett.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap får tilført over 1,1 milliarder kroner slik at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november i år.

Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til bistand ved forsterket grensekontroll i 2021.

29,1 millioner kroner bevilges til arbeidet med innreiseregistrering.

Forlenger kompensasjon

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for næringslivet med fire måneder, ifølge E24.

Det opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskaperne våre trenger forutsigbarhet, sier hun.

Fristen var opprinnelig satt til 1. juli, men nå vil ordningen vare fram til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen derfor foreslå å målrette ordningen mot bedrifter som har hatt størst omsetningsfall.

– I det som vi håper vil være den siste fasen i pandemien, vil en nedtrappet versjon gi sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten, sier Nybø.

86 av alle bedrifter som har fått kompensasjon fram til nå, er småbedrifter med mellom 1 og 49 ansatte.

SMB Norge, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, ønsker forlengelsen velkommen.

– Vi er naturlig nok fornøyde med at regjeringen anerkjenner SMB-sektorens behov for forutsigbarhet i en svært krevende tid, og at de velger å utvide denne svært viktige ordningen, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge til NTB.

Han peker på at det vil ta lang tid før ting normaliserer seg, og mener at tiltakene må vare så lenge det er behov – også utover 1. november dersom nødvendig.

Luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge inntil 1,05 milliarder kroner ekstra til Avinor i år.

– Regjeringen foreslår nå inntil en milliard ekstra til Avinor, som sammen med en kombinasjon av flere tiltak vil bidra til å sikre et godt flytilbud også etter pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen blant annet å øke bevilgningen med 102 millioner kroner til å dekke eventuelle tap for Sandefjord lufthavn, Torp og Haugesund lufthavn, Karmøy i andre halvår 2021. Samlet vil dette utgjøre inntil 213 millioner kroner i støtte til de to lufthavnene i år.

I tillegg vil regjeringen inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen