Innenriks

Arbeiderpartiet: – Nesten parodisk

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen mener regjeringen har seg selv å takke for at krisen rammer skjevt.

[object Object]

Knutsen viser til uttalelser fra finansminister Jan Tore Sanner (H) i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Det er nesten parodisk når jeg ser at Jan Tore Sanner i dag står og snakker om at krisen har rammet skjevt. Han har jo sørget for at krisen har rammet skjevt, sier Knutsen til NTB.

Han viser til at regjeringen har kjempet mot feriepenger på dagpenger, foreslått økte egenandeler i helsevesenet og to ganger kuttet i formuesskatten.

Nå frykter Knutsen enda et skattekutt. Det vil være feil bruk av oljefondet, mener han.

– Regjeringen legger opp til å bruke veldig mye oljepenger, sier Knutsen.

– Da er det viktig for Arbeiderpartiet at pengene brukes slik at vi får folk tilbake i jobb, alle som er permittert og arbeidsledige, og at vi unngår at ledigheten biter seg fast, sier han.

Urolige for ledigheten

Oppjusterte tall over arbeidsledighet i revidert nasjonalbudsjett uroer Senterpartiet, som nok en gang anklager regjeringen for å være bakpå.

– Det er bekymringsfullt at signalene for arbeidsledigheten blir betydelig oppjustert. Det er nok et eksempel på at det må målrettede tiltak til for å sørge for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Han anklager regjeringen for å komme for sent på banen med målrettede tiltak.

– Regjeringen har vært bakpå gang etter gang. Her kommer man med betydelig mer. Det burde man ha vært villig til å gjøre på et tidligere tidspunkt, sier Gjelsvik.

– Ikke en kran vi bare kan skru av

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram tirsdag, legger regjeringen opp til å øke oljepengebruken med 90 milliarder kroner til nesten 403 milliarder. Det utgjør 3,7 prosent av kapitalen i oljefondet.

Også anslagene for økonomisk vekst er tatt ned sammenlignet med det opprinnelige nasjonalbudsjettet. Det betyr at en del av tiltakene trolig må videreføres til 2022, mener Gjelsvik, som advarer mot å slutte å bruke oljepenger for tidlig.

– Det er ikke en kran som vi bare kan skru av. Det må gjøres gradvis. Vi må sørge for å holde aktiviteten i økonomien, noe annet vil være ødeleggende for vekst og utvikling framover, sier han.

– Riktig å bruke mer oljepenger

Fremskrittspartiet mener det er bra at regjeringen bruker oljepenger for å holde samfunnshjulene i gang.

– Det er riktig å bruke noe mer oljepenger i nedgangstider for å holde hjulene i gang og flest mulig i arbeid, mener Hans Andreas Limi i Frp. Limi sitter i finanskomiteen.

Frp åpner også for å bruke enda mer oljepenger.

– Vi vil avvente regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for å se om det er behov for å bruke mer oljepenger, samt vurdere andre tiltak som sikrer at flere kommer raskere tilbake i jobb, sier Limi.

– Frp har bidratt til å styrke regjeringens krisepakker. Derfor er det gledelig å se at ledigheten er på vei ned, selv om veksten i økonomien blir lavere enn hva som var forventet i fjor høst, føyer han til.

Regjeringen anslår en arbeidsledighet på 3,5 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i høst.

Saken fortsetter under videoen

– Må brukes målrettet

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener nøkkeltallene fra revidert nasjonalbudsjett understreker alvoret i situasjonen.

– Med en så stor bruk av oljepenger blir det enda viktigere at pengene brukes målrettet for å få folk i arbeid og for å få fart i klimaomstillingen, sier Kaski til NTB.

– Begge deler har vi vært for dårlige på i økonomien.

Kaski sier hun ikke er overrasket at utsiktene for økonomisk vekst er svekket, mens arbeidsledigheten anslås å bli noe høyere enn tidligere anslag.

– Men det understreker den alvorlige situasjonen vi står i. Det er reell fare for at arbeidsledigheten skal bite seg fast.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen