Innenriks

Forstår ikke logikken med karantenehotell: – Det er ikke fornuftig

Flere nordmenn med hytte i Sverige begynner å bli utålmodige med regjeringens strenge grensetiltak. Hytteeier Hans Nordberg (56) håper å kunne tilbringe store deler av sommeren på hytta si.

– Nå har vi vært utestengt fra hytta vår lenge, det gjør oss frustrerte og sinna.

Det sier Hans Nordberg (56), eier av en fritidsbolig i Sverige. I begynnelsen av 2021 innførte regjeringen plikt om karantenehotell etter å ha krysset grensene fra Sverige til Norge. Det betyr at nordmenn med hytte i Sverige må tilbringe ti dager i karantene på hotell, dersom de ønsker å overnatte på hytta si.

Over 12.400 nordmenn har hytte i Sverige og mange av dem deler frustrasjonen til Nordberg. I desember saksøkte 1.000 hytteeiere den norske staten, da de mente at reglene for innreisekarantene etter hyttebesøk i Sverige er et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter. I februar vant de saken, domstolen konkluderte med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige. Men regjeringen anket. Saken skal behandles i lagmannsretten 10.–12. mai.

– Foreningen «Norske torpare» har prøvd seg på en dialog, men blir hele tiden avvist, sier Nordberg, tydelig frustrert.

Tillitsbasert karanteneregelverk

Koronakommisjonen, som la fram sine konklusjoner i midten av april, påpekte at karanteneregelverket i for stor grad har vært tillitsbasert, og at dette har ført til økt importsmitte. Koronakommisjonen er nedsatt av regjeringen for å evaluere myndighetenes håndtering av pandemien.

– Et tillitsbasert unntak for personer med fritidseiendom i Sverige vil gi økt risiko for importsmitte. Det kan i tillegg bli oppfattet som urimelig av andre grupper i samfunnet. Dette kan igjen påvirke oppslutningen om og etterlevelsen av smitteverntiltak, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en e-post til Dagsavisen.

Regjeringen er av den klare oppfatning at de ikke er rettslig forpliktet til å innføre et unntak for denne gruppen fritidsreisende, forklarer Høie.

– Vi har derfor anket tingrettens dom.

Sliter med å forstå

For ti år siden kjøpte Nordberg og kona en hytte i den lille, svenske bygda Nössemark i Dals-Ed kommune, som ligger rett øst for Halden. Der trives de så godt at de for fire år siden bestemte seg for å selge eneboligen og flytte til leilighet i Langhus i Nordre Follo kommune, for å tilbringe enda mer tid på hytta. Nå har de ikke vært der siden 1. januar.

Nordberg sliter med å forstå hvorfor det er farligere å sove på hytta i Sverige enn hjemme i egen seng, dersom man følger de samme reglene som gjelder i Norge.

– Så lenge jeg holder avstand, bruker Antibac, unngår å møte folk og kjører direkte til hytta, så forstår jeg ikke hvor problemet ligger.

Også tiltaket med karantenehotell oppfatter Nordberg som lite logisk.

– På et karantenehotell blir man plassert sammen med drøssevis av andre, når man egentlig kan ta karantenen alene i leiligheten sin. Det er jo ikke fornuftig. Vi kan heller ikke bruke 10.000 kroner på karantenehotell hver gang vi skal hjem fra hytta, sier han.

Han er ikke alene om den oppfatningen. I mars skrev TV 2 om Josef, som nektet å sjekke inn på karantenehotell. Han nektet også å stille til avhør hos politiet. Mandag 26. april ble han opplyst om at saken er henlagt, skriver TV 2.

– Dette var som ventet, sier Josef til TV 2.

Til Dagsavisen forklarer Høie at den tillitsbaserte ordningen med karantene i eget hjem, ble strammet inn fordi den ikke var effektiv nok i å hindre importsmitte. Derfor er hovedregelen nå karantenehotell.

God plass mellom hus og folk

I fjor, da Nordberg og kona besøkte hytta i Sverige, handlet de for lengre perioder, tømte kjøleskapet hjemme og handlet i butikken i Halden på vei til hytta.

– Flere av butikkene i Sverige kan også tilby hjemlevering. Jeg synes faktisk nærbutikkene i Nössemark har bedre smittevern enn det mange norske butikker hadde i siste halvdelen av fjoråret.

Nordberg forstår heller ikke hvorfor det er «farligere» å være på en hytte rett over grensen, enn på en hytte i Trysil, Hemsedal eller Beitostølen, som ofte har større landsbyer med tettbygde hytter.

– Mange av torpene og hyttene i Sverige ligger plassert med god plass mellom hus og folk. Det er vanskelig for meg å skjønne logikken i dette, sier Nordberg.

Håper på lettelser i sommer

Vanligvis tilbringer Nordberg og kona rundt 100 dager i året på hytta si i Sverige. Han håper de får tilbringe store deler av sommeren i den lille svenske bygda, men frykter det verste – at plikten om karantenehotell vedvarer.

– Det vil i praksis bety at vi blir utestengt fra eiendommene våre.

Regjeringen valgte tidlig i pandemien å gi et unntak for personer med fritidseiendommer i Sverige slik at disse kunne utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn med eiendommene.

– Vi mente at det var rimelig at de fikk utføre slikt vedlikehold for å unngå store materielle skader og økonomisk tap. Unntaket ble altså ikke innført fordi regjeringen mente man var rettslig forpliktet til dette, skriver Høie til Dagsavisen.

Det er altså tillatt å ta dagsturer over grensa, dersom det er av nødvendige grunner som vedlikehold. Det har Nordberg og kona valgt å la være.

– Vi kunne gjort det, men det blir bare å erte seg opp. Vi har svenske naboer som bor i området og som kan forsikre oss om at hytta fortsatt står. Å kjøre over bare for å være der to-tre timer en dag, blir bare tull, sier han.

Jobber med et koronasertifikat

Norge jobber nå med et koronasertifikat. Sertifikatet vil være i tråd med EUs regelverk om digitale grønne sertifikater og skal være klart i løpet av juni, ifølge regjeringen.

– Koronasertifikatet består av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat, og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom. Vi jobber nå med å utrede hvordan Norge skal benytte koronasertifikatet, også med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet, skriver Høie.