Verden

Slik fungerer danske koronapass: Trenger ikke være vaksinert

Danskene har allerede begynt å ta i bruk såkalte koronapass. Men de er ikke kun for de vaksinerte – her er en oversikt over hvordan Danmark har valgt å løse det.

Mens diskusjonen går i Norge om hvorvidt vi skal bruke vaksinepass eller ikke og hvilke dilemmaer det åpner opp for, har Danmark allerede begynt, som et av de første landene i Europa. 6. april begynte innbyggerne å ta i bruk et sertifikat som gir adgang til ulike tjenester, som en viktig del av gjenåpningsplanen i landet.

Men det er et viktig element: Dette er ikke utelukkende et bevis som gir fordeler kun for de vaksinerte.

Sertifikatet kalles koronapass, ikke vaksinepass. Det er fordi man kan få en slik dokumentasjon ikke bare dersom man er fullvaksinert, men også dersom man enten er tidligere smittet av covid-19 eller har avgitt en negativ koronatest de siste 72 timer.

Saken fortsetter under videoen

På den måten skal man kunne åpne opp samfunnet i ukene og månedene gradvis og før hele befolkningen er ferdigvaksinert. Kun 14 prosent av innbyggerne har foreløpig påbegynt vaksinasjon i Danmark. Litt over sju prosent av befolkningen er fullvaksinert, ifølge de siste oppdateringene.

Slik er ordningen i Danmark:

Hvorfor har man innført det?

Partiene i Folketinget, som tilsvarer Stortinget, ble i mars enige om en plan for dansk gjenåpning. Alle partier står bak, unntatt det lille konservative partiet Nye Borgerlige, som har tre representanter. Gjenåpningsplanen inkluderer innføring av koronapass, som skal bidra til å holde kontrollen på epidemien mens man åpner opp gradvis. Det åpner for at mange tjenester, service-bransjen og kulturlivet kan åpne tidligere enn hva som ellers ville vært mulig.

Statsminister Mette Frederiksen kunngjorde gjenåpningsplanen sammen med de andre partiene 22. mars.

Hvordan får man det?

Som nevnt over kan man bruke et slikt sertifikat dersom man er fullvaksinert, tidligere smittet av covid-19 eller har avgitt en negativ koronatest de siste 72 timer – her gjelder også hurtigtester. I første omgang må man vise opplysninger som finnes på sundhed.dk (tilsvarende helsenorge.no) eller appen MinSundhed. Man kan bruke mobilen eller en utskrift av dokumentasjonen. I mai venter man å ha en egen app klar for koronapasset.

Hvilke fordeler gir det?

Danmark har lagt opp til en gradvis gjenåpning, der ulike tjenester åpner opp med forbehold om at det er helsemessig forsvarlig. Koronapasset skal da brukes på følgende steder:

  • Fra 6. april kunne man med koronapass gå til frisører, tatovører, massører, skjønnhetssalonger og utendørs fornøyelsesparker og kulturinstitusjoner.
  • Fra 21. april skal koronapasset vises ved utendørsservering på restauranter og kafeer, museer, kunstgallerier og biblioteker, som da skal åpnes.
  • Fra 6. mai skal koronapasset vises i forbindelse med åpning for innendørsservering på blant annet restauranter og kafeer, konferanser, teatre, kinoer og andre lignende kulturaktiviteter, og ved innendørs idrett for voksne over 18 år.
  • Fra 21. mai skal koronapasset vises når de resterende idretts-, fritids- og foreningsaktiviteter gjenåpnes, i tillegg til innendørsfasiliteter i fornøyelsesparker, dyreparker, lekeland osv.
Denne uka kunne frisører åpne igjen for dem som har koronapass i Danmark.

Må alle ha koronapass for å få tilgang?

Nei, kravet gjelder ikke for barn under 15 år. Det gjelder heller ikke for personer som av medisinske årsaker ikke bør ta en koronatest, eller personer som på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse ikke bør ta en koronatest.

Åpner det også for utenlandsreising?

Det danske koronapasset kan brukes som dokumentasjon i forbindelse med reising til utlandet, men det er ulike krav i ulike land som gjør at det ikke er noen automatikk i at det kan brukes som en «døråpner» til utlandet. EU jobber med en fellesløsning for et digitalt «grønt sertifikat» som gjør at man kan reise fritt i EU igjen. Inntil videre har ulike land forskjellige krav eller åpninger, for eksempel krav om negativ test ved innreise, eller tillatelse til karantenefri innreise ved fremvisning av dokumentasjon for vaksinasjon. Det danske koronapasset kan brukes til slik dokumentasjon utenfor Danmarks grenser, ifølge danske helsemyndigheter.

Vil det gi et A- og B-lag?

Det Etiske Råd i Danmark har gjennomgått etiske dilemmaer ved koronapasset. Rådet mener at løsningen som er valgt, ved å la et negativt testresultat eller immunitet etter covid-19-infeksjon være et gyldig alternativ til vaksine i koronapasset, vil gi de uvaksinerte de samme muligheter som de vaksinerte.

– Dette anerkjenner Det Etiske Råd som en løsning som kan være medvirkende til å begrense risikoen for en oppdeling av befolkningen i et A- og B-lag, som det fra flere sider har vært reist en reell bekymring for med innføringen av koronapasset, skriver rådet i sin gjennomgang.

– Det bør satses på å gjøre både vaksinasjoner, covid-19-test og dermed også koronapasset så lett tilgjengelig som mulig for alle borgere, skriver rådet.

Hvor lenge trenger man det?

I henhold til den tverrpolitiske planen om gjenåpning, vil partiene i august 2021 avtale hva som skal skje med koronapasset når alle innbyggere som ønsker det, er blitt ferdigvaksinert. Dette kalles en «solnedgangsklausul», og betyr at det etter hvert kan bli slutt på å vise koronapasset til andre aktiviteter enn reising og turisme.

Hvordan har det fungert i praksis?

Mange tjenester er glade for endelig å kunne åpne, for eksempel frisørene, som har holdt stengt i fire måneder. Samtidig skaper kravet om koronapass praktiske hindre som man ikke ville hatt med en gjenåpning uten krav om slik dokumentasjon. I uka man begynte ble det meldt om lange køer på koronatestsentrene, og lang ventetid på å få svar. Det er krevende både for enkeltpersoner og for systemet. Det gir også et smalt tidsvindu for dem som må vise negativt testsvar for å bruke passet: Resultatet er bare gyldig 72 timer etter testtidspunktet, og dersom ventetiden er lang for å få svar, kan det være få timer igjen å bruke det på.

Har ordningen møtt kritikk?

Det er kommet kritikk om at ordningen vil virke urettferdig og ulogisk. For eksempel vil det kreves koronapass når det fra 21. april åpnes for å sitte utendørs og spise eller drikke på en kafé, mens man kan stå ved en pølsebod og spise eller ta med maten til en benk i parken, uten koronapass.

– Etter min oppfatning er det en dypt ulogisk restriksjon, sier professor emeritus i epidemiologi, Thorkild I.A. Sørensen fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet til avisen Politiken.

– Når man er ute, er det ekstremt lav risiko for å bli smittet; det er velkjent for luftbårne virusinfeksjoner og har vist seg også å gjelde for koronavirus. Ved uteservering, når man til og med sitter med avstand til andre grupper, er det helt åpenlyst at smitterisikoen er utrolig lav, sier Sørensen.

Organisasjonen Dansk Erhverv er skeptisk til kravet om koronapass som adgangsbillett til spisesteder.

– I Dansk Erhverv er vi tilhengere av koronapass, men når det gjelder restauranter og kafeer, har de vært hardt rammet av restriksjoner. Det er ingen tvil om at vi hadde håpet at det ikke var en forutsetning at man skal bruke koronapass for å gå på kafé, restaurant eller lignende, sier direktør Brian Mikkelsen ifølge Berlingske Tidende.

Mange restauranter mener det blir tungvint for dem å bruke tid på å sjekke gjestenes koronapass, og er dessuten i tvil om det vil være lønnsomt å åpne igjen dersom mange gjester ikke går ut, fordi det krever planlegging på grunn av testkravet. Bedrifter som slipper gjester inn uten pass, kan bli bøtelagt.

Hva med etiske dilemmaer?

Det Etiske Råd i Danmark har mottatt en rekke henvendelser fra innbyggere som er bekymret, særlig for forskjellsbehandling og diskriminering. Enkelte frykter innføringen av et slikt pass kan utfordre menneskerettigheter, personlig frihet, sikkerhet og integritet, hvis det gjøres forskjell på muligheten for fri ferdsel og selvbestemmelse. Det etiske råd mener det er viktig å lytte til innbyggeres innvendinger.

Rådet mener likevel, som nevnt over, at ordningen ikke skaper et A- og B-lag.

Rådet har også diskutert andre etiske problemstillinger. Rådet peker blant annet på problemet med å vise helseopplysninger. Rådet har anbefalt at det utvikles løsninger i appen som utvikles som er lette å avlese raskt og som begrenser adgangen til detaljerte opplysninger mest mulig.

– En måte å beskytte personopplysningene i koronapasset på er å innføre et enkelt system hvor passet alene fungerer som adgangsbillett uten å angi hvorvidt dette er basert på test-, vaksine- eller immunitetsstatus, skriver rådet i sin anbefaling.


Nyeste fra Dagsavisen.no: