Innenriks

Lyntog samler støtte

Også Sarpsborg og Halden kommune gir tommelen opp for planene om Skagerakbanen.

Som Dagsavisen nylig skrev vil byggingen av denne høyhastighetsbanen til anslagsvis 100 milliarder kroner, kunne korte ned reisetiden mellom Oslo og Göteborg til én time. Den såkalte Skagerakbanen vil dessuten kunne stå ferdig allerede i 2028, ifølge det svenske kommunekonsortiet som står bak initiativet.

Indre Østfold var først

I tillegg til Sarpsborg og Halden har også Indre Østfold og Nordre Follo kommune blitt invitert til å delta i utviklingen av den nye transportkorridoren. Kommunestyret i Indre Østfold kommune har allerede sagt ja til dette.

– Tiden har aldri vært bedre enn nå for realiseringen av en slik høyhastighetsbane. Vi må ta ned utslippene med 50 prosent innen 2030, og hvis vi får et tog som er hurtig nok, vil mye av trafikken med fly og bil i stedet bli tatt med tog.

Det sa ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold kommune, da Dagsavisen i slutten av februar snakket med ham om kommunestyrets vedtak.

I Sarpsborg innstilte kommunedirektøren på at kommunen skulle si nei til invitasjonen om Skagerakbanen, men et enstemmig bystyre ville det annerledes.

Oppfordring til Hareide

Vedtaket, som ble fattet sist torsdag, innebærer blant annet at Sarpsborg kommune nå skal gå i dialog med initiativtakerne til Skagerakbanen for å få mer informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner som er positive.

– Vi er helt avhengige av at kommunene står sammen for å få en jernbanekorridor som når helt fram til Ski, påpekte ordfører Saxe Frøshaug til Dagsavisen om dette i før nevnte sak.

Sarpsborg kommune kommer også til å rette en henvendelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), for å få ham til å igangsette «en mulighetsstudie for flere alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, herunder prosjektet Skagerakbanen».

Sarpsborg kommune vil dessuten henvende seg «til nasjonale myndigheter med oppfordring om offentlig deltakelse i prosjektet Skagerakbanen.»

– Bane gjennom Halden

Sarpsborg kommunestyre ønsker i tillegg at Sarpsborg skal bli en av stasjonene på en framtidig høyhastighetsbane. Også Halden kommune vil ha en slik stasjon i sin kommune, går det fram av kommunestyrets vedtak fra sist torsdag.

«Halden kommune finner det interessant å følge planene om en høyhastighets jernbane mellom Gøteborg og Oslo og ønsker å tilrettelegge for at denne kan gå gjennom Halden. Traseen for høyhastighets jernbane må plasseres slik at det kan bli en direkte kobling til eksisterende jernbanespor. Stasjon bør legges til tettstedet», heter det i vedtaket.

«Halden kommune vil delta i en planfase og anser at planarbeidet må løses som kommunedelplan i samarbeid med tilstøtende kommuner», går det også fram av vedtaket.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.


Mer fra Dagsavisen