Innenriks

Vil flytte reiser i Norden fra fly til tog

Fjern behovet for fly mellom Oslo og Stockholm, oppfordrer de 12 nordiske grensekomiteene.

A CRH high speed train runs on the Beijing-Shanghai High-Speed Railway in Shanghai, China Wednesday, May 11, 2011. A long-anticipated high-speed railway between Beijing and Shanghai began trial operations Wednesday, as China persists with its lavish rail spending despite recent losses and scandals. (AP Photo) CHINA OUT

Oppfordringen går til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og vår nye klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Hvordan vil dere fjerne behovet for fly mellom Oslo og Stockholm?

– En høyhastighets jernbane Oslo-Stockholm vil ta bort behovet for å fly mellom byene, svarer Alf S. Johansen, sekretariatsleder i Grensekomiteen Värmland-Østfold.

En slik jernbane vil ifølge ham redusere reisetiden mellom de to hovedstedene til under to timer, mot seks til åtte timer i dag.

– Grensekomiteene er ikke motstandere av å fly, men flyet bør reserveres for strekninger hvor det er den mest hensiktsmessige transportreformen, sier Johansen.

Les også: Åpner for lån til lyntog

– Overmodne prosjekter

De 12 nordiske grensekomiteene arbeider med å styrke transporten over de nordiske grensene ved å få på plass bedre jernbaneforbindelser, veier og flytilbud. De mener det ligger store muligheter både for økonomisk vekst og omfattende utslippskutt, i dette. Forslag om 35 slike samferdselsprosjekter er allerede utarbeidet, og flere er under utvikling.

I etterkant av en konferanse for grensekomiteene i København i slutten av januar, har Dagsavisen spurt hvilke prosjekter de primært mener Hareide og Rotevatn bør prøve å få gjennomført for å knytte Norden tettere sammen og få ned klimautslippene.

– Det ligger to overmodne jernbaneprosjekter og venter på å bli realisert. Det første er Oslo-Göteborg på én time, mot fire timer i dag, og Oslo-København på to-tre timer, mot sju-åtte timer i dag. Det andre er Oslo-Stockholm på under to timer, svarer Johansen.

– Dette er to unike prosjekter fordi de er så lønnsomme at de finansierer seg selv. De nedbetaler seg på 20-25 år. Det kreves kun en proaktiv vilje fra staten, fortsetter han.

Høyhastighetsbanen mellom Oslo og Stockholm vil alene kunne redusere CO2-utslippene med 500.000 tonn, mener Johansen, etter som det er omfattende flytrafikk mellom de to hovedstedene i dag, og også fordi mange bruker bilen på denne strekningen.

– Høyhastighetstog vinner suverent på reisetid målt mot bil og fly på distanser inntil 700 kilometer. Slik skapes også en gedigen klimaeffekt. Banene i seg selv er klimanøytrale på seks til ni år, sier Johansen.

Les også: I dialog med Kina om lyntog

Arktisk jernbane

Grensekomiteene er også opptatt av å styrke transporttilbudet lenger nord i Norden, gjennom en arktisk jernbaneforbindelse mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Det er en myte at det bor for få mennesker i nord til å bygge lønnsomme jernbaner, sier Johansen.

– Relativt store byer i nord som Umeå, Oulu, Bodø, Tromsø, Alta, Murmansk, Vasa og Rovaniemi har både bedrifter, universiteter og forskningsmiljøer i verdensklasse. En by som Oulu har flere innbyggere enn Trondheim og vokser raskest av alle store byer i Norden.

Oulu ligger i Norra Österbotten i Finland, og passerte folketallet i Trondheim allerede for ti år siden. I dag bor det godt over 200.000 i Oulu, som er mest kjent som Nokias hjemby.

Johansen minner også om at Tromsø ligger nærmere Helsinki enn Oslo.

– Fra Tromsø eller Kirkenes burde man kunne ta en komfortabel totimers togtur til Oulu, eller en togtur på fire-fem timer til Helsinki. Derfra kan man ta nattoget til Warszawa med Rail Baltica, som nå bygges, eller høyhastighetstoget til St. Petersburg og Moskva.

Les også: Vil fikse fisken togtransport i nord

– Har sviktet sin oppgave

– Hele Nordkalotten er en region som er superrik på energi, mineraler, sjømat og andre naturressurser som skriker etter bedre transportløsninger. Det er skammelig svake kommunikasjoner mellom byene i nord. En rekke regjeringer har sviktet sin samfunnsoppgave, nemlig å sørge for en bærekraftig utvikling i hele Norden, fortsetter Johansen.

Grensekomiteene har også en tredje anmodning til Hareide og Rotevatn.

– Regjeringen bør si ja til Nordisk råds forslag om et nordisk ministerråd for transport, for å få mer fart på utbygging av grensekryssende transporter, noe som både vil redusere klimautslippene betydelig og legge til rette for mer bærekraftig næringsutvikling over hele Norden, anbefaler Johansen.

– Det er utrolig at man fortsatt i 2020 må fly via hovedstedene, eller sitte én dag i bil for å besøke kommuner og næringslivspartnere på den andre siden av grensen.

– Fullført i 2034

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kan ikke love noen snarlig endring av dette.

– Det er satt i gang en KVU (konseptvalgutredning) for Kongsvingerbanen, og denne skal også ta for seg muligheten for redusert reisetid til Stockholm. Samferdselsdepartementet avventer denne KVU-en før det er mulig å si noe nærmere om reisetid, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– For å redusere reisetiden Oslo-Gøteborg og Oslo-København er det nødvendig fra norsk side med høyhastighets dobbeltspor mellom Oslo og Halden. I Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp til at dette skal være fullført i 2034. Det er imidlertid avdekket store kostnadsøkninger for utbygging av Østfoldbanen, og Jernbanedirektoratet har laget en rapport vedrørende dette. Denne er nå til behandling i departementet, skriver Hareide videre.

Han viser også til at regjeringen i Granavolden-plattformen har sagt at den vil ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark. Dette vil være et viktig steg i retning redusert reisetid med tog til våre naboland, mener Hareide.

– Ingen konkrete planer

Til forslaget om en arktisk jernbane, viser Hareide til to overordnede utredninger gjort på initiativ fra Finland.

– Etter den siste rapporten ble arbeidet videre lagt på is av den finske regjeringen, skriver Hareide.

Forslaget om et nordisk ministeråd, avfeier han blankt.

– Det er allerede et godt samarbeid i en rekke ulike sammenhenger mellom de nordiske landene. I tillegg er det samarbeidsstrukturer i EU-regi, Arktis, Barents og i den Nordlige Dimensjon. Det opplever vi ivaretar de behovene vi har per i dag og har derfor ingen konkrete planer om et nordisk ministerråd for transport, skriver Hareide.

Dagsavisen har også bedt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kommentere grensekomiteenes anbefalinger, men han har ikke respondert på henvendelsen.