Innenriks

Slik skal norske elever massetestes for korona

Neste uke kommer planen for hvordan korona-massetesting på norske skoler skal foregå. Hovedløsningen blir at elevene selv stikker en testpinne opp i nesen.

– Dette er et av flere tiltak som kan lette på tiltakstrykket blant barn og unge og studenter. Vi legger opp til å teste elevene regelmessig i områder med høyt smittetrykk, i hvert fall en gang i uka, eventuelt også to ganger der det er særlig høyt smittetrykk, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Han har ledet arbeidet med å lage en ny veileder for massetesting på skoler i områder med mye smitte. Løsningene er allerede testet ut gjennom testprosjekter flere steder i landet.

– Målet er å gjøre dette minst mulig arbeidskrevende for skolen og alle andre, sier Lie.

Tester seg selv

Veilederen blir lagt ut neste uke. Det blir opp til kommunene selv å vedta og gjennomføre massetestingen, men staten kjøper inn store mengder testutstyr som skal distribueres ut i landet. Regjeringen satte fredag av 836 millioner kroner til formålet.

Anbefalingen fra FHI, som også Helsedirektoratet stiller seg bak, er at elevene og studentene i områder med risikonivå 4 og 5 – altså høyt smittetrykk – testes regelmessig. Testingen blir frivillig.

– Vi legger opp til at det brukes antigen-hurtigtester, hvor man stikker en pinne opp i fremre del av nesen, og ikke nødvendigvis i bakre del. Dette er en veldig brukervennlig metode, som elevene kan gjøre selv og med enkle instruksjoner, i hvert fall for de eldste elevene, sier Lie.

Han viser til et forsøksprosjekt i Vestland fylke, hvor man har klart å få prosedyren for testingen ned til fem minutter.

– Det kan gjøres på litt forskjellige måter, men det er viktig å passe på at ikke selve testingen øker smitterisikoen. Vi kommer til å gjennomgå dette i veilederen.

Svar i løpet av et kvarter

De eldste elevene vil selv kunne analysere testene sine ved å følge en oppskrift hvor de dypper testpinnen i en væske som dryppes ned på en brikke.

– Deretter vil det komme et testsvar i løpet av et kvarter, sier Lie.

For de yngste elevene kan det være mer aktuelt at noen samler inn testpinnene og analyserer dem for dem. Dette er blitt testet ut på skoler i Oslo.

Foreløpig har myndighetene ikke lagt opp til såkalte pool-tester, hvor man samler inn prøver fra en hel klasse som testes sammen, uten at man vet hvem som eventuelt er smittet ved et positivt svar.

– Dette egner seg i områder hvor det er lite smitte, for å overvåke. Men foreløpig har vi ikke kapasitet i laboratoriene til å gjennomføre dette, sier Lie.

Følges opp med ekstra test

Dersom noen tester positivt, blir de satt i isolasjon på normalt vis og alle nærkontakter må i karantene. Siden hurtigtestene er mindre presise enn vanlige tester, blir det også tatt vanlige PCR-prøver av alle som får positivt svar. Resten av oppfølgingen blir som for alle andre som får bekreftet smitte.

Regjeringen har sagt at massetestingen blir viktig når Norge nå skal åpne opp igjen, og at det er barn og unge som skal prioriteres først for å kunne holde universiteter, skoler og barnehager åpne.

Så langt har det foregått prøveprosjekter med massetesting blant annet i Trondheim, bergensområdet, Oslo og Ullensaker.

– Vi mener at det er lite å vinne på massetesting i områder med lite smitte. Derfor vil vi først og fremst vil prioritere de hardest rammede områdene, for å være sikre på å få gevinst for ressursene som brukes på dette, sier Lie.

Mer fra Dagsavisen