Nyheter

Vurderer uteskole for noen

Usikkerhet gjør at byrådet har bestemt at de viderefører de strenge tiltakene i Osloskolen en uke til.

Barnehager og skoler vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag også i uken 12. –16. april.

– Bakgrunnen for at vi skyver på gjenåpning handler om at smittesituasjonen etter påsken er ustabil og uavklart, med høy risiko for ny nedstengning, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i en pressemelding torsdag.

Følgende tiltak gjelder dermed fortsatt for Oslo-barna:

· Barnehagene organiseres på rødt nivå

· Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)

· Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

· Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

· Spesialskolene holder åpent

Videregående skole og ungdomstrinnet har hatt heldigital undervisning siden 15. mars. Det samme har 5-7. trinn på barneskolen i alle østkantbydeler unntatt Østensjø og Nordstrand.

Vurderer uteskole

Har dere lagt planer for gjenåpning etter 16. april?

– Ja, skolene la også planer for åpning fra mandag av. Det arbeidet fortsetter, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Byrådsavdelingen jobber nå med å finne ut av hvordan de kan sikre at barna i 5-7. trinn og ungdomstrinnene får komme på skolen en av dagene til uka.

– FHI anbefaler oss å sikre at elevene får komme tilbake på skolen en dag i uka, når de ellers har digital hjemmeskole. Vi ser nå på løsninger for hvordan vi skal klare det. Det vil for eksempel kunne være mulig med uteskole nå som været blir bedre.

Elever på videregående vil ikke kunne få komme tilbake til skolen før den åpner igjen, blant annet fordi de fleste er avhengig av kollektiv transport for å komme seg til skolen.

Trenger bekreftelse

Elever på videregående skole, ungdomsskole og 5.-7. trinn i sju bydeler fortsetter altså med hjemmeskole en uke til.

– Vi ønsker å kunne holde skoler og barnehager åpne så langt det er forsvarlig, også når smittetrykket er høyt, men trenger å få bekreftet at smittetallene ikke øker dramatisk etter påsken, sier Thorkildsen.

Byråden ser at skoler og barnehager har behov for forutsigbarhet i planleggingen, og signaliserer at det kan bli rødt nivå i lengre tid fremover så lenge smittenivået er så høyt som det er nå, inntil massetesting er på plass.

– Her vil vi naturligvis gjøre løpende vurderinger, men slik det ser ut nå, kan jeg ikke se for meg at vi kan gå over til gult nivå med det første. Det viktigste nå er å unngå stengte skoler, sier byråden.

Definisjonen av sårbare barn

– Begrepet «sårbare barn», som brukes av nasjonale myndigheter, er problematisk. Mange opplever det som stigmatiserende. Dessuten er alle barn såbare nå, i større eller mindre grad, sier Inga Marte Thorkildsen.

Byråden minner om at begrepet ikke skal tolkes for strengt og snevert.

– Det er veldig viktig at de som har det vanskelig med å følge skolen hjemmefra, skal få komme på skolen. Det er skolens ansvar å følge med på hvem som har behov for det. Hvem som er «Sårbare barn» er ikke en konstant størrelse, det vil kunne endre seg. Skolen må derfor hele tiden vurdere sine elever, og sørge for å ta kontakt. Når det er sagt så vet jeg også at de stort sett gjør det, og gjør en veldig god jobb.

Tung beslutning

Byråden er tydelig på at videreførelsen av hjemmeskolen har vært en veldig vanskelig beslutning å ta.

– Vi gjør dette med et ekstremt tungt hjerte. Vi har mye nød i vår by, og vi er i en situasjon hvor mange flere sliter og hvor barn, ungdom og voksne er mye mer sårbare enn det de var. Mange sliter også med psyken, med fattigdom, rusproblemer og trangboddhet. Det er veldig mange barn som blir utsatt for fysisk og psykisk vold og overgrep.

Byråden ønsker derfor å minne om at hjelpeinstansene er åpne.

– Vi har også sagt til helsesykepleierne at de må presentere seg for klassene. Barnevernet er og har vært ute og presentert seg for klassene, og vi sprer informasjonsmateriale til elevene om hvor man kan få hjelp. Men, det er ikke barns ansvar og be om hjelp, det er de voksene som må se barna. Men det er ekstra vanskelig i en situasjon der barn ikke blir sett hver dag, sier hun til Dagsavisen.