Innenriks

Sp-politiker vil diskutere premiering av dem som får flere enn to barn

Åslaug Sem-Jacobsen, familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil diskutere om familier som får flere enn to barn skal belønnes økonomisk.

– Det nytter ikke å sitte og håpe på høyere fødselstall, sier Åslaug Sem-Jacobsen til Nationen.

I 2020 ble det født 53.000 barn i Norge. Det er 1.500 færre enn året før og 8.800 færre enn i 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kvinner som fylte 45 år i 2020 hadde i snitt fått 1,96 barn. Vel fire av ti i denne gruppen har fått to barn. Andelen 45 år gamle kvinner som har tre eller flere barn ligger nå 29 prosent, som er tre prosentpoeng lavere enn 45-åringene for 20 år siden.

Andelen barnløse kvinner som fylte 45 år i 2020 var 14,2 prosent. I 2000 gjaldt dette 11,2 prosent av 45-åringene.

En utfordring for distriktene

Som familiepolitisk talsperson og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, ønsker Sem-Jacobsen å løfte debatten i eget parti.

– Vi har en utfordring med lave fødselstall, og særlig i distriktene, sier hun til Nationen.

Hun understreker at hun bedriver politisk «høyttenkning», og at hun ikke har drøftet saken internt i Sp.

Skattefradrag

– Det kunne kanskje vært skattefradrag gjennom en prosentsats fra og med tredje, fjerde eller femte barn, eller at barnetrygden eller pensjonen økes? Men jeg tror ikke at ett enkelt skattekutt vil gi sus i serken. Det må nok mer til, mener Sp-politikeren.

Hun understreker at premisset for forslaget er at dagens familier er som nå, der far er til stede og tar større ansvar som forelder og for husarbeid.

– Det skal ikke være et tiltak som får flere kvinner til å bare bli mor, og det skal ikke være en byrde eller et oppdrag som legges på mor, sier hun.


Mer fra Dagsavisen