Dagsavisen mener

Vi trenger en politikk for å få flere barn

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det ble født 1.500 færre barn i Norge i 2020 enn året før, ifølge tall Statistisk sentralbyrå la fram i forrige uke. Fruktbarhetstallet i Norge har falt fra 1,98 i 2009 til 1,48 barn i fjor. Det er et tall som innebærer at vi blir 25 prosent færre på en generasjon. Det er alvorlig.

Statsminister Erna Solberg fikk mye kjeft da hun tok opp i sin nyttårstale for noen år siden at norske kvinner må føde flere barn. Kjeften var berettiget. Ikke fordi Solberg tok feil; hun har helt rett i at vi må gjøre noe med den fallende fruktbarhetskurven. Solberg gjentok poenget da regjeringen la fram Perspektivmeldingen for noen uker siden: Dette er dramatisk.

Problemet er at Erna Solberg ikke har annet enn moralisering og formaninger å komme med. En litt «frekk» oppfordring om at aktivitetsnivået må opp i norske soverom. Nedgangen i antall fødsler per kvinne har nok langt mer strukturelle årsaker enn som så.

Støtteordningene er på kraftig kollisjonskurs med biologien

—  

Vi har veldig gode støtteordninger for barselpermisjon i Norge – for alle som har en jobb og inntekt. Som professor Anne Eskild ved Institutt for klinisk medisin ved UiO sa til NRK i forrige uke: Støtteordningene er best for kvinner på 50 år, og dermed på kraftig kollisjonskurs med biologien.

En ung kvinne som får barn under studietiden får en engangsstøtte på rundt 90.000 kroner. Hennes femten år eldre medsøster i fast jobb og med partner i samme situasjon, får over en million kroner for å føde sitt barn. Derfor er nesten 90 prosent av norske kvinner i lønnsarbeid før de får barn. Altså når de har nådd en alder som innebærer at de ikke har tid til å få så mange barn som nasjonen har behov for.

Naturlig nok: En kvinne uten full lønnsinntekt som får fem barn, taper nesten fem årsinntekter i foreldrepenger.

Noe må gjøres. Vi må ha en fordomsfri diskusjon om hvordan vi kan verdsette reproduktivt arbeid likt med annet arbeid. Engangsstønaden må opp. Så må vi legge studieliv og arbeidsliv bedre til rette for småbarnsforeldre. Hva med seksårsdag for småbarnsforeldre? Skattelette?

Vi kan søke inspirasjon fra andre land. Polen gir en årlig støtte for hvert barn under 18 år som tilsvarer 12 prosent av en gjennomsnittlig lønnsinntekt. Antall fødsler økte med nesten 15 prosent to år etter at ordningen ble innført. Barnefattigdom ble også redusert.

Slikt monner mer enn Erna Solbergs fromme ønsker og formaninger.