Innenriks

Bedrifter kan få hjelp til å hente tilbake ansatte ut juni

Regjeringen vil forlenge ordningen for å få bedrifter til å hente inn ansatte igjen til 30. juni. Det foreslås ytterligere 100 millioner kroner til opplæring.

Det kommer fram i forslaget til lønnsstøtteordning som ble lagt fram fredag.

– 358 dager i en usikkerhet vi aldri trodde vi skulle oppleve. 358 dager er lenge. For noen er det veldig lenge. Bedrifter som ikke tjener penger. De som fortsatt ikke har jobb. 358 dager vil bli til både 359, 360 og flere. Men det er lys i horisonten nå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Må regne med nedstenging

Han minnet om at vi likevel må regne med perioder med nedstenging framover.

– Men i takt med at vaksineringstallene tikker oppover, nærmer vi oss den dagen koronapandemien er et tilbakelagt kapittel, sier Sanner.

Han mener den nye ordningen er mer fleksibel for å ta høyde for den usikre situasjonen mange bedrifter står i.

– Driver du restaurant i flere kommuner, kan du oppleve nedstengning i en kommune og åpne dører i en annen. Det må vi ta høyde for, poengterer statsråden.

Kompetansepåfyll

Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene, foreslås forsterket med 100 millioner kroner. Å styrke kompetansen hos de ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter, understreker Finansdepartementet.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen. For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, kommenterer finansministeren.

Omsetningsfall

Et annet hovedpunkt er at arbeidsgivere med et omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10.000 kroner. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter, ifølge Finansdepartementet.

Ap: – Dette er en forspilt

Arbeiderpartiet slakter regjeringens forslag til forlenget lønnsstøtte og mener den slår beina under ordninger som allerede er innført.

– Høyreregjeringen gjør ikke nok for å forhindre utbytting av ansatte i bedriftene: gamle permitterte inn, nye permittere ut. Det er feil og vil ikke få Arbeiderpartiets støtte i Stortinget, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen i Ap.

Han sier det nå må komme på plass en lønnsstøtteordning for å folk tilbake i arbeid, men at regjeringens foreslåtte tiltak har åpenbare svakheter. Den forhindrer ikke at selskap kan permittere andre ansatte, mener han. Han viser til at flere selskaper allerede har utnyttet kriseordningene og betalt utbytte til eierne til tross for at de har sagt opp ansatte og mottatt krisestøtte.

– Dette er en forspilt sjanse fra Sanner. Krisepenger skal redde de ansatte, ikke aksjonærene. Mer fleksibilitet for bedriftene viser at Sanner har misforstått igjen, sier Knutsen.

LO: Har flere svakheter

LO synes det er positivt at regjeringen fremmer forslag om en ny lønnsstøtteordning og at det stimuleres til aktivitet og at folk kan komme tilbake i arbeid. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er likevel kritisk til løsningen som er valgt. Han viser til at ordningen diskriminerer mellom bedrifter.

– Fordi den favoriserer bedrifter som har permittert ansatte, mens de virksomhetene som tross problemer har valgt å holde folk i arbeid ikke får ta del i denne lønnstilskuddsordningen, sier Gabrielsen.

Han mener modellen også åpner for misbruk ved at bedrifter kan permittere eller si opp andre ansatte.

– Det mener vi det må være forbud mot. Ønsker man å si opp eller permittere andre ansatte, må man si fra seg lønnsstøtten, sier han.

En ytterligere svakhet er den graderte modellen, som gjør at støttebeløp varierer med omsetningsfall.

– Det kan føre til at mange bedrifter lar være å ta tilbake permitterte og det skaper vridninger i konkurransesituasjonen mellom bedrifter, sier Gabrielsen.

LO ønsket seg opprinnelig en lønnsstøtteordning som skal gå inn i kompensasjonsordningen for å være rask og enkel å administrere. De er kritiske til at ordningen ifølge regjeringens forslag skal plasseres i Skatteetaten etter samme lest som ordningen i høst.