Innenriks

Kjempet for at faren skulle miste førerkortet

– Det var mange bråbremsinger. Jeg ble veldig redd. Det sier Hanne Nerland om hvordan det var å være passasjer i bilen til sin demenssyke far.

To år har gått siden Gjert Nerland fra Rælingen gikk bort, 84 år gammel. De siste årene av livet var han sterkt preget av demenssykdommen. Likevel fikk han beholde førerkortet til etter fylte 81 år, forteller datteren.

– Da det nærmet seg helsekontrollen da han var 80 år, håpet jeg at han skulle bli fratatt førerkortet. Det ble han ikke. Legen lot ham beholde det. Først etter en lang kamp fra familiens side, mistet han det.

– Hva fikk deg til å mistenke at noe var galt?

– Han hadde alltid vært en forsiktig sjåfør, men så begynte han å kjøre veldig fort, og jo mer usikker han ble, jo mer gasset han på, svarer Nerland.

Kravet skal fjernes

Nylig har Dagsavisen i flere artikler omtalt den obligatoriske helseattesten for eldre sjåfører over 80 år, som et stortingsflertall nå har bestemt skal fjernes. Så langt er det uklart når denne endringen trer i kraft, men Nasjonalforeningen for folkehelsen er blant dem som gruer for den dagen dette skjer. De frykter flere sjåfører med demens på norske veier, og flere ulykker som følge av dette. Hanne Nerland deler den bekymringen, ikke bare ut ifra erfaringene med faren, men også på grunn av det hun har fått høre fra andre pårørende som er eller har vært i samme situasjon som henne selv.

– Han sa til stadighet at han ikke hadde vært syk én dag i sitt liv, selv om han da var dement.

—  Hanne Nerland

– Jeg sitter i styret i Oslo Demensforening og har også på andre måter lenge vært engasjert i Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid, forklarer Nerland.

(Saken fortsetter under videoen)

Hun var bare åtte år gammel da moren hennes fikk konstatert Alzheimers sykdom, før hun som voksen fikk oppleve at også faren ble syk på tilsvarende måte.

Ble langt dårligere

Nerlands sønn Matias, var sju-åtte år gammel da tegnene på at noe var galt med bestefaren, begynte å melde seg.

– Jeg ble etter hvert engstelig for å la Matias være med bestefar på biltur. Da vi skulle på langtur til Hønefoss sammen, satte jeg som en forutsetning at jeg skulle kjøre, selv om han alltid hadde kjørt på slik turer. Under tvil fikk jeg lov til det, forteller Nerland.

Etter at faren hadde gjennomgått en stor operasjon på grunn av en ulykke der han slo hodet, ble hans helsetilstand langt dårligere, kan Nerland videre fortelle.

– Narkosen som han fikk, utløste dette. Fra at kjøringen hans var litt bekymringsfull ble han veldig dement. Likevel fortsatte han å kjøre bil.

Med både barne-, ungdoms- og videregående skole i nærheten av der hvor faren bodde, steg Nerlands bekymring. Hun husker også en episode hvor alarmen på farens bil ble utløst og han ikke klarte å slå den av.

– Ble rasende på legen

Til tross for dette, måtte familien stå på i nær ett år før de fikk gehør fra den aktuelle legen for ønsket om at faren måtte bli fratatt førerkortet.

– Da ble faren min rasende på legen, husker Nerland.

Selv etter at han fikk plass i en institusjon mot slutten av livet, innså ikke Gjert Nerland at det var noe galt med ham.

– Han sa til stadighet at han ikke hadde vært syk én dag i sitt liv, selv om han da var dement, forteller datteren.

– Hva tror du kunne ha skjedd hvis han hadde fått beholde førerkortet?

– Da tror jeg det ganske sannsynlig ville ha skjedd en ulykke. Han hadde ikke lenger de kognitive evnene til å klare å kjøre bil på en forsvarlig måte, svarer Nerland.

– De som forsvarer fjerningen av helseattesten, argumenterer blant annet med at det er viktig for eldre i distriktene å få beholde førerkortet for ikke å bli passivisert. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår problemstillingen, men da risikerer vi ulykker og at barn blir drept på skoleveien. Det er en høy pris å betale for felleskap i hverdagen. Kanskje TT-kort i stedet kan være et alternativ til førerkortet.

– Hardt for familien

– Jeg synes det har vært en fin ting at alle må inn til en helsetest når de blir 80 år. Da handler det ikke om enkeltpersoner, men om fødselsdato. Det burde man tenke på som en positiv ting som også innebærer en mulighet til å finne ut om noe annet er galt, fortsetter Nerland.

Samtidig innser hun at de mulige konsekvensene av denne testen kan være vanskelig å håndtere, både for legene som må si fra, og for sjåførene det gjelder.

– Faren min var veldig avhengig av bilen. Han hadde et aktivt liv, og fartet også mye rundt som pensjonist. Han tok det tungt da han mistet førerkortet. Det var hardt for oss som familie å stå i dette også, så det var fint at det var legen som måtte ta den siste trøkken, da faren min ble så sint. Han visste ikke at det var vi som hadde pushet på for at han skulle bli fratatt førerkortet.

Foreslår ny test

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, har tidligere uttrykt stor skuffelse over stortingsvedtaket om å fjerne helseattesten. Nå mener hun det er viktig at denne saken ikke bare ender med at vedtaket blir effektuert.

– Kritikken av dagens ordning har vært at den ikke er treffsikker nok for å måle trafikkferdigheter. Framfor å fjerne alle sjekkpunkter må vi isteden lage en test som oppleves som relevant. Fagmiljøene som jobber med helse og trafikksikkerhet må bidra til å utforme en slik test. En helsetest kombinert med en kjøretest kan være noe å se på, mener Gerhardsen.

– Løsningen med ingenting, som vi står igjen med nå, kan vi ikke leve med. Med så høye demenstall som vi har i Norge, må vi ha et sjekkpunkt for å sikre at de som er på veiene har en helse som gjør at de kan kjøre bil. Å bare fjerne dagens ordning uten noe alternativ er helt uansvarlig, fortsetter Gerhardsen.

– Ingen ønsker å være farlig for seg selv og andre. Vi trenger systemer som fanger opp de potensielt farlige sjåførene, slik at de ikke blir en trussel i trafikken. Det er ikke diskriminerende, men noe som øker tryggheten for alle, fortsetter Gerhardsen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: