Nyheter

Slik lever Tone i et mikrohus på hjul

Er drøye to-tre millioner kroner for en hybel i Oslo er i overkant, kan ditt eget nybygde mikrohus for under millionen være et alternativ.

Saken ble publisert i 2021

Da Tone Stangeland Kaufman for et par år siden ble skilt, ønsket hun å bli boende i samme område som før.

Løsningen ble å kjøpe et mikrohus på 22 kvadratmeter, til langt under en million kroner.

– Jeg hadde lyst til å bo i nærheten av barna, som bor fast i familiehuset, men hadde ikke råd til å kjøpe leilighet i tillegg. Jeg hadde heller ikke så veldig lyst til å leie, da jeg annenhver uke skulle bo i huset jeg flyttet fra sammen med barna. Så jeg så meg om etter et annet alternativ, sier professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole, Tone Stangeland Kaufman til Dagsavisen.

Hun kjøpte det aller første mikrohuset Norske Mikrohus bygde.

På henger

Vi har sikkert alle sett bilder fra amerikanske «trailerparks», hvor svære campingvogner blir brukt som permanente boliger.

Og da gjerne bebodd av folk som ikke har råd til å kjøpe seg en vanlig bolig.

Helt der er vi ikke i Norge, men etterspørselen etter mikrohus, som står fast på en treakslet henger er sterkt økende.

– I fjor solgte vi 40 hus, i år regner vi med å selge 100. Etterspørselen øker uke for uke, sier daglig leder og eier av Norske Mikrohus, David Reiss-Andersen til Dagsavisen.

Han og kona startet opp fabrikken i Bertel O. Steens gamle billokaler på Økern i 2018, og lager husene fra bunn av.

– Dette er som nybygg å regne, og bygges med solide norske materialer, og vi er stolte av å utføre norske håndverkstradisjoner Oslo, sier han.

– Ikke trendy

Mikrohus er også blitt en politisk het potet, og det jobbes med å få på plass et regelverk for denne type boliger.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) synes mikrohusene kan passe for noen, men er ikke glad for trenden.

– Mikrohus er ikke trendy, men resultatet av et skakkjørt boligmarked. Ingen som kan la være ønsker å bo på 18 kvadratmeter, sier hun til Dagsavisen.

Hun er opptatt av at det skal bygges flere boliger.

– Mikrohus kan være fint i en spesiell bosituasjon. Som for eksempel studenter. Men jeg er ikke med på at mikrohus skal bli en trend, sier hun.

###

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 fremmet Ap 30 forslag til ny boligpolitikk og økte pengebruken i boligpolitikken med 170 millioner kroner utover regjeringens forslag i alternative budsjett. I tillegg foreslo Ap å øke Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner.

– Vi ønsker å bruke Husbanken mye mer aktivt enn det regjeringen gjør i dag. Regjeringen bruker bare Husbanken til å skaffe boliger til de aller mest vanskeligstilte. Vi mener Husbanken skal være til for flere, for eksempel unge boligkjøpere eller voksne som må ut i boligmarkedet ved for eksempel et samlivsbrudd men ikke har nok egenkapital. Kommunene er ansvarlige for boligbyggingen i Norge, men Husbanken er et virkemiddel som staten har og vi vil gi Husbanken en større rolle sier Staalesen til Dagsavisen.

– Vi vil gi Husbanken et handlingsrom til å være pådriver for å utvikle nye modeller og arbeidsmetoder som bidrar til at de som er utenfor boligmarkedet kommer innenfor. Vi må gjennomføre prøveordninger der det offentlige kan gå inn og hjelpe folk inn i boligmarkedet og utvikle ulike modeller for prosjekter som «leie til eie» som kan hjelpe unge og enslige med gode inntektsmuligheter i fremtiden inn på boligmarkedet. Vi vil også at kommunene legger til rette for bygging av flere leiligheter. Byggetakten må opp i presseområder som Oslo, sier Ap-representanten.

Bærekraft

Etter skilsmissen ønsket Tone Stangeland Kaufman å bo i nærheten av huset hvor barna hadde vokst opp, og fortsatt bor, og som hun selv flytter inn og ut av annenhver uke.

– Det var datteren min som da var 14 år var begeistret for Tiny-House bevegelsen fra USA. Jeg har alltid vært opptatt av bærekraft, og da jeg leste om husformen ble jeg mer og mer overbevisst om at dette kunne være et alternativ for meg. Så hvis jeg fant et sted i nærheten å ha det, så kunne det være aktuelt, sier hun.

Hun hadde hørt om Norske Mikrohus, og tok kontakt med dem.

– De var da i gang med å bygge det aller første huset, men jeg fikk likevel være med på å sette mitt preg på huset med tanke på farger og innredning, sier hun med et smil.

Datteren Rebecca var med som interiørkonsulent, og siden hun visste at jeg var veldig glad i bøker, fikk hun laget en bokhylle på hemsen. Det er også bygd en smartsofa, som kan brukes som gjesteseng, og en sittekasse som også kan brukes som salongbord, sier hun.

– Jeg er glad i å ha et ordentlig kjøkken, og jeg har både stort kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og god benkeplass, sier professoren.

Les også: Ap: Vil ha en mer helhetlig boligpolitikk

På Hauketo fikk hun disponere en del av en svær tomt, hvor hun har passert huset. Utenfor har hun fått bygd en platting, og hun har både grill og bålpanne.

– Jeg har fått koblet meg til strøm, og har en vanntank som jeg med jevne mellomrom må fylle. Og jeg har forbrenningstoalett i huset, så det er lite utslipp, sier hun.

Hun mener mikrohus er en god boform, for ulike faser av livet.

– Ulempen er at man har liten plass til gjester. Det krever en del å ha folk på besøk. Men de positive sidene er flere. Det er mindre plass til rot, jeg bruker mindre tid på å rydde og vaske, og jeg slipper å være vaktmester i mitt eget liv, sier hun.

###

Kinderegg

David Reiss-Andersen beskriver mikrohusene som et kinderegg av en bolig.

– For det første er det en rimelig bolig. For det andre er det fleksibelt og mobilt. Har du for eksempel studert ett år og bodd i mikrohus, kan du hekte det på bilen, og ta det med deg dit du får jobb eller til neste studiested. Det tredje er miljøperspektivet. Det etterlater nesten ikke fotavtrykk, sier han.

###

– En annen fordel er at du betaler til deg selv om du tar opp lån for å kjøpe, i stedet for å betale leie til noen andre, sier han.

Mikrohusene likestilles med en campingvogn i vegtrafikkloven og kan trekkes med vanlig personbil, siden de veier under 3.500 kilo.

– Det er litt urettferdig at mikrohus ikke får vilkår som bolighus når det skal tas opp lån, men må ta et campingvognlån, som er mye dyrere, sirer mikrohussjefen.

– Man blir straffet med høyere renter for å ta et miljøvalg, sier han.

Det er ikke noe regelverk som reguler dette.

– Men det jobbes med det, sier David Reiss-Andersen, og viser til at myndighetene er i gang med å se på om man skal lage et regelverk for mikrohus.

– Dagens regelverk er ikke tilrettelagt for denne typen boliger. Noe som er veldig synd. Mange ønsker å bo på mindre arealaler med effektive løsninger – både på grunn av høye boligpriser og ut fra et miljøperspektiv, sier han.

Mer fra Dagsavisen