Innenriks

Tilliten til politiet øker

Folks tillit til politiet øker for annet år på rad. Det viser at politireformen har virket, mener statsminister Erna Solberg (H).

Av Johan Falnes

Senterpartiet bør merke seg disse tallene, ifølge Solberg.

En ny innbyggerundersøkelse viser nemlig at 82 prosent av de spurte nå har svært høy eller ganske høy tillit til politiet i Norge, opp 3 prosentpoeng fra 2019.

Andelen har økt to år på rad og ligger nå på det høyeste nivået som er registrert siden politireformen ble vedtatt i 2015.

– Vi opplever nå at det arbeidet vi har gjort for å styrke politiet, og det arbeidet vi har gjort med politireformen, faktisk blant folk gir enda større tillit til politiet, sier Solberg til NTB.

Men tilliten var enda høyere før reformen. I 2014 sa 89 prosent av de spurte at de hadde tillit til politiet.

Les også: Solberg åpner for portforbud – sjekk de siste endringene i kroronatiltakene her

Lokale variasjoner

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener tallene kan forklares med et kvalitetsløft på etterforskningssiden, styrket beredskap og økt bemanning.

– I sum tror vi at det bygger tillit. Og så er vi ganske åpne om at alt ikke bare er bra heller. Det er dilemmaer i de utfordringene vi møter, sier Bjørnland til NTB.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) påpeker at tilliten er lavere på noen mindre steder. I små kommuner med færre enn 5.000 innbyggere ligger andelen på 76 prosent. Inndelt etter politidistrikt er andelen lavest i Finnmark, der 73 prosent av de spurte sier de har tillit til politiet. Tilliten er størst i Oslo, med 87 prosent.

– Men det som er bekymringsfullt, er når noen går til valg på å skru klokka tilbake. Når noen skal reversere og har tenkt å skrote det arbeidet som nå er gjort, i troen på at flere lensmannskontorer og kontoradresser skal gjøre jobben. Slik er det ikke. Det vet alle som har vært ute i politiet, sier Mæland.

– Så er det helt riktig at det er noen svakheter. Reformen er ikke perfekt. Den har vært smertefull, understreker hun.

Les også: Her er de nye bøtesatsene for brudd på koronareglene

Ser økende forskjeller

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er overrasket over at regjeringen bruker politiundersøkelsen til et «rent partipolitisk angrep».

Hun trekker samtidig fram flere funn som går i motsatt retning av hovedtrenden:

* Gapet mellom innbyggernes tillit til politiet i små og store kommuner har vokst fra 2 prosentpoeng i 2015 til 7 prosentpoeng i 2020.

* Andelen som sier seg enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, har i de små kommunene sunket fra 47 prosent i 2015 til 39 prosent i 2020.

– Det er denne utfordringen vi har pekt på i etterkant av politireformen, sier Arnstad til NTB.

– Vi er overbevist om at det som må til, er økt tilstedeværelse og mer politi lokalt, sier hun.

Kritisk rapport

I fjor konkluderte en evaluering av politireformen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med at «oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet».

I rapporten fikk Justis- og beredskapsdepartementet og politiet også kritikk for ikke å ha stilt med økonomiske ressurser nok til å nå de ambisiøse målene i reformen.

Men i 2021 styrkes politibudsjettet med 578 millioner kroner. Og det meste av dette skal gå til å styrke de geografiske driftsenhetene.

Ifølge Bjørnland er dette en helt riktig justering nå.

– Det betyr ikke at det skal åpnes et bittelite lensmannskontor ute på et lite nes. Men det betyr at de geografiske driftsenhetene i politiet skal få godene som nå kommer, sier politidirektøren til NTB.

Stor undersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse ble gjennomført fra august til november i fjor og bygger på intervjuer med 8.000 personer.

I undersøkelsen kommer det også fram at 94 prosent av de spurte føler seg trygge der de bor og ferdes. Dette er uendret fra 2019.

Folk er også gjennomgående mindre bekymret for å bli utsatt for kriminalitet enn i 2019. Det folk er mest bekymret for at de kan bli utsatt for, er nettkriminalitet, identitetstyveri og trafikkfarlige hendelser.

Flere enn før mener også at politiet er synlig i nærområdet og raskt til stede ved akutt behov.

Fakta om politiets innbyggerundersøkelse 2020

* Politiets innbyggerundersøkelse 2020 ble gjennomført fra 31. august til 12. november og bygger på 8.000 intervjuer.

* I undersøkelsen sier 82 prosent av de spurte at de har svært høy eller ganske høy tillit til politiet, opp fra 79 prosent i 2019 og 77 prosent i 2018.

* Tilliten til politiet er høyest i Oslo (87 prosent) og lavest i Finnmark (73 prosent).

* Andelen som svarer at de føler seg trygge der de bor og ferdes, ligger på 94 prosent.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.