Innenriks

Berit Nordstrand får sterk kritikk for kostholdsråd til barn og unge

Rådet for legeetikk kritiserer forfatter og lege Berit Nordstrand for brudd på etiske regler for leger og mener hun kan bidra til feilernæring av barn og unge.

Oslo  20150820.
Gyldendal Forlag presenterer sin høstliste. Berit Nordstrand med flere bokprosjekter om helse og mat.
Foto: Terje Pedersen / NTB

I en kommentar til NTB sier Berit Nordstrand onsdag at hun ikke kan si seg enig verken i klagene mot henne eller vurderingene av dem.

Rådet for legeetikk har mottatt to klager på Nordstrands bok «Omstart 30», som ble utgitt i fjor, og har i den anledning sett nærmere på bokas innhold.

Etter uttalelser fra fagmedisinske foreninger, mener Rådet Nordstrand anbefaler metoder som savner vitenskapelig grunnlag, og at noen av opplysningene hun gir gjennom sin virksomhet, ikke reflekterer medisinsk allment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte metoder.

– Ut fra innspillene fra relevant fagmiljø mener rådet at formuleringen «Har du barn og/eller ungdom i huset med helseplager som kan kobles til lekk tarm og inflammasjon, bør de følge planen 100%» er særlig uheldig og kan i verste fall bidra til at barnet feilernæres, skriver Rådet i sin konklusjon.

Les også: – Min generasjons svar på unges frykt er respektløs

Tar det på alvor

I sitt tilsvar via NTB sier ikke Nordstrand noe om kritikken av råd til barn og unge spesifikt, men understreker at hun har tatt klagene på stort alvor.

– Samtidig som jeg ikke kan si meg enig i klagen og rådets vurderinger. Jeg ønsker meg gode faglige og åpne diskusjoner. Som legeforeningen også kjenner til, er en stor del av en legers medisinske praksis erfaringsbasert og ikke kun forskningsbasert. Især gjelder dette kosthold-livsstilsgrep, som vanskelig lar seg randomisere. Jeg erfarer at veldig mange blir hjulpet med mine bøker og metoder. Mine bøker og foredrag er på ingen måte ment som en erstatning for medisinsk behandling. De er ment som inspirasjon og hjelp til å kunne ta bedre livsstilsvalg, i kombinasjon med nødvendig medisinsk behandling, for å få best mulig helse og livskvalitet, sier Nordstrand.

Hun påpeker at hun ikke har jobbet som lege etter at hun sluttet som overlege på St. Olavs hospital 2015. Deler av kritikken mot henne går ut på at hun er spesialist i klinisk farmakologi og toksikologi, i tillegg til rus- og avhengighetsmedisin, men at hun fremstår som noe annet.

– Når Nordstrand tituleres som «lege, ernæringsekspert» under innledningen, vil det av den allmenne befolkningen oppfattes som at hun er spesialist i de fagfeltene hun omtaler i boken. Det er hun ikke, skriver Gastroenterologisk forening.

Les også: «Spis ribbe med godt samvit»

– Kan skade barn

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er sterkt kritisk til det faglige innholdet i Nordstrands påstander, og mener hun særlig setter barn i fare.

– Påstanden om at inntak av ordinære fødevarer som kumelk, gluten og egg «utløser en kaskade av reaksjoner som ender i inflammasjon og sykdomsfølelse» er egnet til å medføre at personer utsetter seg selv for potensielt skadelige restriktive dietter og går glipp av viktige næringsstoffer. Alvorlighetsgraden av dette øker sterkt når Nordstrand videre går langt i å anbefale at kostregimet også skal følges av eventuelle barn i familien, skriver NFA.

Leder Elisabeth Selvaag i Barnelegeforeningen er også kritisk til at Nordstrands råd kan føre til at barn settes på unødvendige restriktive dietter ut fra kriterier og diagnostikk som mangler vitenskapelig grunnlag.

– Berit Nordstrand har ikke en medisinsk spesialitet som omfatter behandling av barn. Det gjør også at hun ikke bør gi ekspertråd til denne gruppa. Potensielt kan diettrådene ha negative konsekvenser for vekst og utvikling, skriver Selvaag.

Skremmer folk

Boka «Omstart 30» har ifølge Gyldendal et opplag på 31.000 eksemplarer. Den markedsføres som «en 30-dagers metode hvor du demper inflammasjon i kroppen med mat som medisin» og «kan reparere lekk tarm».

– Enkelte av opplysningene hun gir er potensielt villedende overfor publikum, og Rådet for legeetikk mener det kan skape unødvendig helseangst, heter det i sammendraget av uttalelsene fra flere fagmedisinske foreninger.

Gastroenterologisk forening reagerer på at Nordstrand omtaler en prøvepakke som pasienten selv kan bestille og deretter anbefaler at pasienten skal foreta egendiagnostikk ved å bestille en slik laboratorietest.

Videre skriver foreningen at Nordstrand skremmer leseren med konsekvensene dersom hennes metode ikke følges.

Lege Kaveh Rashidi er en av de to som klaget Nordstrand inn for Rådet for legeetikk.

– Jeg håper hun tar til seg kritikken og, som annet helsepersonell, følger allment anerkjent medisinsk kunnskap og metode, skriver han på Twitter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.