Innenriks

Nordmenn som tjener mest penger, er mest fornøyd med livet

Forskjellene er store på livskvaliteten for nordmenn, viser en ny rapport. Helsedirektøren tipser regjeringen om New Zealands årlige livskvalitetsbudsjett.

Av Helle Høiness

Nordmenn som er arbeidsledige og uføre, opplever å ha dårligst livskvalitet. Pensjonister og folk i jobb er mest tilfreds med livet. De som tjener mest, er også mest fornøyd med livet.

Dette er blant funnene i den første store livskvalitetsundersøkelse utført av SSB der befolkningen har svart på hvordan de har det.

«Wellbeing»-budsjett

– God livskvalitet beskytter mot psykiske problemer og har positiv innvirkning på fysisk helse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han forteller om New Zealand som første land i verden som årlig har et «wellbeing»-budsjett, altså et livskvalitetsbudsjett.

– Det kunne vært stilig om vi hadde hatt vårt livskvalitetsbudsjett. Det kunne beskrive hvordan livskvaliteten hadde utviklet seg det siste året, og hvilke investeringer som må gjøres for å få bedre livskvalitet neste år, sier han.

Les også: – Sterk sammenheng mellom å ha gode relasjoner og ha det bra psykisk (Dagsavisen+)

OK sier halvparten

I undersøkelsen har man spurt yrkesaktive, studenter, pensjonister, uføre og arbeidsledige om livskvalitet. Et viktig funn er at den varierer etter livssituasjon.

− Det å ufrivillig være uten arbeid kan se ut til å ha betydning for vår trivsel. Ikke bare går det ut over den økonomiske situasjonen, men også andre viktige sider ved livet, sier seniorrådgiver Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gruppene som er minst fornøyd med livet, er de arbeidsledige, de med lav inntekt, personer med nedsatt funksjon eller psykiske plager og også de med ikke-heteroseksuell identitet.

Totalt oppgir 26 prosent av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet. Halvparten sier at de har det middels bra. Mens 22 prosent svarer at de er lite tilfreds.

Les også: Unni (68) forteller om den lange veien tilbake til livet etter covid-19  (Dagsavisen+)

Unge er optimister

De unge og studentene er optimistisk for fremtiden, men de er ikke tilfreds med egen psykisk helse og frihet. Her scorer norsk studenter lavere enn befolkningen i snitt.

– Undersøkelsen viser at de yngste kommer dårlig ut på svært mange indikatorer på subjektiv livskvalitet, sammenlignet med eldre, sier Elisabeth Rønning.

Pensjonister er i hovedsak veldig fornøyd med livet. De har bedre psykisk helse enn de andre gruppene, er mer tilfreds med der de bor, fritiden og økonomien.

− Pensjonister opplever også i større grad mening og engasjement i livet, og det er omtrent 9 av 10 som oppgir å ha overvekt av positive følelser i livet, sier Rønning.

Denne første undersøkelsen om livskvaliteten ble sendt ut til 40.000 nordmenn. Undersøkelsen ble gjort i mars, samtidig med nedstengingen og koronasmitten, og forskerne sier man må se med en viss forsiktighet på noen av funnene. Men samtidig tror de ikke at forskjellene gruppene imellom, er berørt.

Det er Helsedirektoratet og Bufdir som ba om å få gjennomført rapporten om livskvalitet fra SSB.

Mer fra Dagsavisen