Innenriks

Støre: – Vi var dårlig forberedt da krisen traff

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener svak beredskap tvang regjeringen til å innføre mer inngripende krisetiltak.

Oslo 20200330. 
Jonas Gahr Støre etter talen til landsstyret som han holdt via videolink fra partikontoret på Youngstorget i Oslo.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Av Johan Falnes

Stortinget holdt onsdag sin første spontanspørretime etter at Norge stengte ned i begynnelsen av mars.

Støre benyttet anledningen til å utfordre helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronastrategi, der målet har vært å «slå ned» utbruddet.

– Vi var dårlig forberedt da krisen traff. Mangel på smittevernutstyr, legemiddelmangel, ikke god nok intensivkapasitet. Og valget av «slå ned-strategien» var delvis basert på den manglende beredskapen, sa Støre.

Han viste til at pandemitrusselen var godt kjent fra før.

– Dette var en varslet krise, fastholdt opposisjonslederen.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (Dagsavisen+)

Gransking i gang

Helseminister Bent Høie (H) viste for sin del til at det nå er nedsatt en kommisjon som skal granske krisehåndteringen.

Ifølge ham er det for tidlig å trekke bastante konklusjoner.

– Det å trekke konklusjoner før vi har fått evalueringen, som Arbeiderpartiet åpenbart ønsker å gjøre, det mener jeg vil være konklusjoner som trekkes på et for tynt grunnlag, sa han.

Høie la til at krisen fortsatt ikke er over. Regjeringen er fortsatt mest opptatt av selve krisehåndteringen og kan ikke bruke tid på evaluere nå, forklarte han.

Les også: Kvinnsland skal lede granskningskommisjon om koronakrisen

Vil åpne opp

I ordvekslingen etterlyste Støre også debatt om veien videre, og om hvordan Norge skal åpne opp igjen.

Men regjeringen har en detaljert plan for dette, ifølge Høie.

Ifølge ham er planen å åpne Norge opp igjen gradvis og kontrollert, med 14 dagers mellomrom mellom hver endring for å få tid til å evaluere effektene.

Målet vil fortsatt være å begrense smittespredningen så mye at hver smittet i snitt ikke smitter flere enn én annen person. Men regjeringen mener det vil være mulig å åpne samfunnet gradvis opp igjen hvis dette kompenseres med mer omfattende testing, sporing og isolering av smittede.

Kommentar: Ingen tillitssvikt

Lokale tilpasninger

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol ba Høie avklare om regjeringen vil se på rehabilitering av koronapasienter og åpne for mer lokale tilpasninger i tiltakene fremover.

– Vi må ha diskusjon om hvordan vi skal åpne opp for lokale tilpasninger, sa Høie.

Han forsvarte samtidig at skolestenging og nå gjenåpning så langt har vært gjennomført nasjonalt, for å unngå unødig usikkerhet både blant barn, foreldre og lærere.

Kjerkol ba også Høie avklare hvordan det går med oppbyggingen av intensivplasser.

– Vi ga i oppdrag til helseregionene å planlegge for intensivkapasitet opp mot 1.200 plasser. Det er toppen i scenarioet fra FHI, sa han.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen