Innenriks

Venter snarlig avklaring fra regjeringen om videre skoleåpning

Barneombudet venter at regjeringen så snart som mulig legger fram planene for videre skoleåpning. Allerede mandag fikk Skolenes Landsforbund varsler om brudd på smittevernveilederen i småskolen.

For første gang siden 12. mars var elever på 1.-4. trinn og noen yrkesfagelever mandag tilbake på skolen. Regjeringen har enn så lenge ikke gått ut med datoer for når de resterende trinnene skal starte opp igjen, men kunnskapsminister Guri Melby (V) varsler flere svar neste uke.

– Vi har tenkt å legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke. Da vil man få svar på hvem som skal komme inn, og hvilke datoer som vil være aktuelle for de ulike gruppene av elever, sa Melby til NTB mandag ettermiddag. 

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) besøkte Melby mandag Ellingsrudåsen skole i Oslo. Der gjentok hun at regjeringen har vært tydelige på at de ønsker at alle elevene skal tilbake før sommeren.

Erfaringer med hvordan åpningen går for de minste barna, smitteutviklingen i samfunnet, testkapasitet og kapasitet på sykehusene er viktige faktorer framover.

Oslo 20200427. 
Kunnskapsminister Guri Melby (V) besøker Ellingsrudåsen skole i Oslo mandag, samme dag som barnetrinnet på skolen starter igjen etter seks uker med hjemmeskole. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kunnskapsminister Guri Melby på Ellingsrudåsen skole i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Les også: Psykologens koronaråd til foreldre: – Spør, spør, spør (+)

Vil ha flere svar

Barneombud Inga Bejer Engh har tidligere etterlyst mer informasjon til de eldre barna. Nå venter hun at det varslede veikartet legges fram raskt.

– Det er positivt at regjeringen ser alvoret og velger å legge frem en plan for videre skoleåpning. Jeg har forventninger om at disse planene legges fram så snart som overhodet mulig, sier Engh til Dagsavisen. 

Hun trekker fram at retten til utdanning er en grunnleggende menneskerettighet for barn, som følger både av barnekonvensjonen og grunnloven.

– Inngrep i en slik rettighet må være godt begrunnet og ikke gå lenger enn det som til enhver tid er nødvendig. Å opprettholde stengte skoler er et svært inngripende tiltak og jeg har i denne perioden vært bekymret for om myndigheten har vurdert konsekvensene for elevene godt nok underveis, sier barneombudet.

– Barn er avhengig av forutsigbarhet og det er derfor viktig at myndighetene kommer med rask og oppdatert informasjon om når de planlegger å åpne resten av skoleklassene, fortsetter Engh.

Les også: Krever krisepakke: Barnehagene koster Oslo minst 50 millioner kroner ekstra i måneden

Tilbake på skolebenken

Mandag ventet en annerledes skolehverdag for de 250.000 elevene i småskolen. Hygienetiltak, med hyppig håndvask, er i sentrum, og nye rutiner for friminutt er på plass. Helsemyndighetenes råd er at klassene deles inn i mindre og faste grupper på maks 15 elever per lærer.

Myndighetene har også kommet med veiledere for 5.-7. trinn, ungdomsskolen og videregående. For de eldste elevene på barneskolen anbefales det at det er inntil 20 elever per ansatt i gruppene. Det må også vurderes ut fra blant annet smittevernfaglige hensyn og lokaler, skriver regjeringen.

LO-forbundet Skolenes Landsforbund hadde allerede mandag formiddag fått tilbakemeldinger om steder der elevgruppene er større enn hva veilederen anbefaler.

– Det strekkes allerede, også fordi økonomien er presset. Det skjer både på store og små steder. Vi har fått tilbakemelding om at det både på Vestlandet og i nord er steder der gruppene har vært på flere enn 15 elever per ansatt, sier 2. nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes Landsforbund til Dagsavisen.

###

2. nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes Landsforbund. Foto: Skolenes Landsforbund

Les også: 250.000 barn er tilbake på skolebenken

Vil ha krisepakke

Skolenes Landsforbund har etterlyst en krisepakke for å møte de nye smittevernkravene som stilles. Midlene må øremerkes, mener de.

– I dag opplever nok de fleste på 1. til 4. trinn på de aller fleste steder at de har god plass. Hvis smitteverntiltakene skal fortsette på samme nivå som i dag, vil det kreve nye kommunale arealer. Det vil ikke være plass til alle på den skolen de har gått på, ifølge Holstad.

– Det vil bli dyrt, og for å organisere det må kommunene og skolene ha økonomi til å få på plass tilstrekkelig personale der det trengs, fortsetter han.

Melby sa på skolemøtet mandag at hun er klar over at ressursene i skolen nå er presset, ifølge VG. Men hun påpekte at smittevernveilederen er laget med utgangspunkt i de ressursene man har i skoleverket. Kunnskapsministeren trakk også fram at det er brukt flere hundre millioner kroner på å ansette nye lærere i skolen, skriver avisa.

– Jeg mener vi nå må se litt hvordan det går før vi tar stilling til eventuelt ny tilføring av ressurser. Jeg vil minne om at kommunene i forrige uke fikk fem milliarder kroner for å kompensere for en del av denne krisesituasjonen, sa Melby.

Les også: Skoleansatte krever krisepakke til skoleåpning

Mer fra Dagsavisen