Innenriks

Krever at Nav-ansatte i førstelinjen blir definert som «samfunnskritisk funksjon»

Nav-ansatte opplever et enormt kjør som følge av alle permitteringene i kjølvannet av korona-krisen.

I et brev som ble sendt til Arbeids- og sosialdepartementet på torsdag, skriver Fagforbundet og Fellesorganisasjonen at Nav-ansatte må få et tilstrekkelig vern for å utføre sine samfunnskritiske oppgaver.

I brevet skriver de:

«Vi ber om at Navs førstelinje, innbefattet Nav-kontor, ytelseslinjen og kontaktsentrene, blir å betrakte som kritisk samfunnsfunksjon.»

– Den primære oppgaven for Nav-kontorene er nå å sikre at alle har en basisinntekt. Da er det utrolig viktig at vi ser og skjønner det enorme kjøret Nav-kontorene har, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO).

– For oss er det ulogisk at jobben de Nav-ansatte i førstelinjen utfører, ikke er å betrakte som en samfunnskritisk funksjon, sier hun.

Les også (+): Streik truer sykehusene

– Unntakstilstand

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener også at det haster med å sikre at Nav-ansatte vernes, slik at de får mulighet til å utføre jobben på en best mulig måte.

– Nå er det unntakstilstand. De ansatte må skjermes. Vi har fått bekreftet av folk i førstelinjen at arbeidspresset er kjempestort. I går var det 130.000 personer som er midlertidig uten arbeid og som skal gjennom behandling hos Nav. Det er et vanvittig høyt press på de ansatte, sier Nord.

Oslo  20180410.
Fagforbundets leder Mette Nord legger fram fakta om tariffoppgjøret.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mette Nord, leder i Fagforbundet: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen har til nå bare definert nøkkelstillinger i Nav som «samfunnskritisk funksjon».

Yrkesgrupper som regjeringen mener har en kritisk viktig rolle i samfunnet, får blant annet tilbud om skole- og barnehageplass.

Les også: Dette vet man så langt om de som er døde

Advarer mot byråkratisk behandling

Etter at regjeringen innførte de kraftigste tiltakene for å stoppe smittespredningen av korona-viruset sist torsdag, har det totalt kommet 154.200 søknader om dagpenger. 142.800 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

Nord og Kvisvik er opptatt av at behandlingen av søknader skjer minst mulig byråkratisk.

– Vi er utrolig opptatt av at Nav-kontorene fungerer fleksibelt og at kommunale og statlige ytelser blir sett under ett.

Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen. Foto: Fellesorganisasjonen

Dagpenger er en statlig ytelse, mens sosialpenger utbetales av kommunene.

– Det må ikke bli slik at folk må ha sosialhjelp i påvente av dagpenger. Får man innvilget dagpenger, kommer et refusjonskrav for det man har mottatt i sosialpenger. Det beste er om all innsatsen nå rettes inn mot dagpenger, slik at man slipper trippelarbeid, sier Kvisvik.

Les også: Dette er symptomene på korona

Vil hente inn pensjonister

I brevet tar Fagforbundet og Fellesorganisasjonen også opp at det kan bli behov for å hente inn ekstra personell for å løse oppgavene i Nav.

Fagforbundene foreslår at Nav kontakter pensjonister som har jobbet i etaten og kjenner systemene.

I brevet skriver de:

«Det bes om at pensjonister med kompetanse på området kan tas inn i tjenesten uten tap av rettigheter knyttet til AFP eller alderspensjon.»

Mer fra Dagsavisen