Innenriks

Vil bruke Posten til å levere medisiner og mat til folk i karantene

Ta i bruk alle landets postbud i kampen mot koronaviruset, foreslår SVs Arne Nævra.

– Nå kan Posten bli mer aktuell enn noensinne, som tjenesteyter på andre områder, for eksempel ved henting og bringing av mat og medisiner til husstander i karantene, eller for utsatte mennesker som ikke vil ta risikoen med butikkbesøk, sier Nævra til Dagsavisen.

Han vil nå be statsminister Erna Solberg (H) vurdere å gi Posten nye oppgaver ut i fra beredskapshensyn i den krisesituasjonen hele Norge befinner seg i.

– Husk at Postens bud er over hele landet, og kommer innom eller kjører forbi alle husstander nesten daglig. Her ligger et stort tjenestepotensial, påpeker Nævra.

Les også: Tregere post truer nyfødte

Ønsket utvalg

Dette er ikke første gang SV ønsker å gi Posten nye oppgaver.

– SV har tidligere fremmet et forslag om nettopp å gi Postens bud nye oppgaver, siden de er utsatt for stadig nedskjæringer gjennom færre ombringingsdager som følge av ny postlov, forteller Nævra.

Dette skjedde i januar i fjor. SV foreslo da at det skulle nedsettes et offentlig utvalg som skulle se på mulighetene for å gi Posten Norge AS andre oppgaver enn tradisjonell postombæring, både for å øke servicenivået til mange husstander, særlig i distriktene, og for å sikre økte inntekter til Posten.

«Utredningen skal være tydelig avgrenset mot offentlige velferdstjenester, og ikke se på oppgaver som autorisert helsepersonell utfører i dag», heter det blant annet i forslaget.

Les også: Dyr dør på grunn av treg post

Vanlig i andre land

SV viste også til erfaringene andre europeiske land allerede har gjort seg.

«Særlig Frankrike og Finland har kommet langt i å teste ut og innføre ordninger med tilbud om sosiale tjenester, helsetjenester, bud- og handletjenester i tillegg til de tradisjonelle posttjenestene. Postvesenet i Nederland, Sveits og Tyrkia har liknende tjenester.»

I disse landene kan de nasjonale posttjenestene blant annet tilby følgende, ifølge SV: Utlevering av medisiner fra apotek, leveranser av mat- og måltidsbokser og andre matprodukter sju dager i uka, henting og levering av bøker og filmer fra bibliotek og mediatek og avlesing av strøm- og gassmålere.

Forslaget som SV fremmet i fjor fikk ikke flertall på Stortinget.

– Nå har vi imidlertid en helt, ny og akutt situasjon, påpeker Nævra.

Mer fra Dagsavisen