Innenriks

SV spriker: Må ha toppmøte for å enes om synet på eggdonasjon

Med avgjørende stemmer kan SV nå bremse omfang av eggdonasjon og flere av Ap og Frps oppmykninger av bioteknologiloven. Landsstyret kalles inn for å avgjøre saken.

Av: Per Anders Hoel

SV er under hardt press – både fra utsiden og internt – i vårens store stortingssak om endringer i bioteknologiloven. Både Frp og Ap vil vedta ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og en rekke liberaliseringer. Men de trenger stemmene til SV for å seire – og det er ikke sikkert de får det som de vil.

Internt i SV er synspunkter sprikende: Partiet er for eggdonasjon, men har ikke kurs mot den ordningen Frp og Ap ønsker seg. Om andre stridssaker kan heller ikke Ap og Frp vente seg et sikkert løp:

Tidlig ultralyd, bruk av blodprøven NIPT ved sjekk av fosteret og åpning for mitokondriedonasjon er så vanskelige saker internt i SV at partiet kaller inn landsstyret for å avgjøre. Landsstyret er partiets øverste topporgan mellom landsmøtene.

Les også: Storbyer vil ta imot flere flyktninger: – Frustrerende at regjeringen ikke gir oss lov

Til SV har bestemt seg er Ap og Frp på pinebenken

Til SVs dom faller, sitter Aps og Frps politikere på pinebenken. I begge uttrykkes det overfor Vårt Land at de venter i spenning på SV.

Da forløperen til forslaget til bioteknologilov – stortingsmeldingen – gikk gjennom Stortinget våren 2018, sto SV for et strengere ja til eggdonasjon: Partiet ville kun tillate eggdonasjon med overskuddsegg fra IVF-behandling. Nå mykes holdningen noe opp, men sterke krefter i partiet vil ikke ha det slik at kvinner kan donere egg mot betaling og gjøre dette til en inntekt.

###

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski uttalte da Frp gikk ut av regjering at hun håpet at en ordning med eggdonasjon kom på plass. Hun mente SV burde løse opp sitt syn – og tillate eggdonasjon ikke bare med overskuddsegg.

Nestleder rykket ut – vil ikke ha «aksept av kjøp og salg av kvinnekroppen»

I gårsdagens Klassekampen advarte SV-nestleder Kristi Bergstø mot «kommersialisering av kvinnekroppen» i spørsmålet om eggdonasjon:

– Hvis vi det å gi egg blir en ren, kommersiell handling, kan vi sette sårbare kvinner i en enda mer sårbar situasjon. Vi går langt inn i en aksept av kjøp og salg av kvinnekroppen, som jeg mener vi aldri må tillate, sa hun til avisen.

Men andre ligger opp mot Aps syn: At liberaliseringer må til for at ikke tilgangen på donerte egg blir så liten at eggdonasjon blir et svært begrenset tilbud til barnløse.

Les også: Lars blir ikke så gammel som han hadde håpet: – Jeg lever i et kappløp mot klokka

Jakter på en kompenasjonsmodell det ikke tjenes penger på

Etter drøfting av bioteknologiloven heller SVs stortingsgruppe mot at kvinner skal få donere egg mot en form for kompensasjon. Men det skal være et «altruistisk» – altså ikke-egennyttig – system.

– Jeg mener det må kunne doneres egg mot en form for kompensasjon, der man ikke kan livnære seg av dette. Vi vil finne en modell der man ikke tjener penger på kvinnens kropp, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

SVs helsetalsmann, Nicholas Wilkinson, vil ikke uttale seg detaljert om SVs landing i bioteknologisaken. Men en rekke andre stridssaker havner også i partiets landsstyre – og avgjør om Ap og Frp får SVs støtte.

###

Kirsti Bergstø (til venstre) er SVs nestleder og kom mandag med kritiske synspunkter i Klassekampen om kommersiell utnyttelse av eggdonasjon. Her på et landsmøte med partileder Audun Lysbakken. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Sår strid i SV tidlig i forrige tiår – splittende vedtak om ultralyd

Om åpning for såkalt mitokondriedonasjon – der arveanlegg fra tredjeperson settes inn i et befruktet egg for å reparere sykdom – har ikke SV programfestet noe. Det samme gjelder former for fosterdiagnostikk.

Tidlig ultralyd er et sårt stridstema i SV, fordi partiet også ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort frem til 16 uker. I 2012 vedtok partiet et ja til tidlig ultralyd i en splittende avstemning.

Og før SV-landsmøtet gjorde programvedtak i 2013, rykket 32 SV-profiler ut mot en kombinasjon av ja til tilbud om tidlig ultralyd og 16-ukers grense. Begrunnelsen fra oppropets talsperson var at partiet ikke ønsket et «sorteringssamfunn».

SV er på vippen i biosakene – partiet trengs for flertall

I gjeldende stortingsprogram ble synspunkt på tidlig ultralyd tatt ut. Ja til blodprøvetesten NIPT er derimot på plass. Men flere andre tema dekkes ikke av programmet. Derfor er i følge Kaski et landsstyremøte på sin plass.

– Og fordi SV er selve nøkkelpartiet når Stortinget skal vedta loven?

– Ja, og da er det viktig å forankre standpunktene i landsstyret, svarer Kaski.

Mer fra Dagsavisen