Innenriks

Oljevedtak fra Oslo Høyre skaper bølger: – Det virker som en ønsker et Nord-Norge med uberørt natur

Striden om iskanten ligger an til å bli en hard politisk nøtt ikke bare på Stortinget, men også internt i regjeringspartiet Høyre.

Les også: Oslo Høyre vil flytte iskanten sørover: – Dette er naturverdier vi må bevare

På sitt årsmøte i helgen gikk Høyres største fylkeslag, Oslo Høyre, inn for å sette en fot på bremsen i oljepolitikken. Fylkeslaget vedtok både vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og varig vern av Barentshavet nord, samt at iskanten bør flyttes lenger sørover – uten at det skal påvirke allerede gitte konsesjoner.

Hvor grensen for iskanten går, vil i praksis styre hvor langt nord det er lov til å lete etter olje.

Les også: Høyre-topp håper Frp-exit åpner for vern av Barentshavet nord

Bremser oljenæringen

På spørsmål om dette er mulig uten at det påvirker konsesjoner gitt i 24. konsesjonsrunde, svarer Oslo Høyres Mathilde Tybring-Gjedde:

– Det er et spørsmål om hvor langt sør man trekker iskanten. Man kan dra iskanten sørover uten at det påvirker gitte konsesjoner, mener hun bestemt.

– Dersom man trekker den så langt sør at den påvirker allerede gitte konsesjoner, så må det i hvert fall gjøres i tett dialog sammen med dem som har tillatelse til å lete. Oslo Høyre ønsket først og fremst å være tydelig på at vi ikke vil ha en dynamisk iskantsone, og at iskanten ikke bør trekkes videre nordover. Samtidig som vi vil opprettholde en forutsigbarhet for oljenæringen, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Oslo  20180227.
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og og sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité. PortrettFoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Mathilde Tybring-Gjedde og resten av Oslo Høyre vedtok i helgen en uttalelse som peker ut en ny retning for Høyres klima- og miljøpolitikk. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Les også: Krever at oljeminister Tina Bru (H) følger opp klimaløfte

– Iskanten flytter på seg

Troms og Finnmark Høyre støtter ikke vedtaket om å verne Barentshavet nord, forteller nestleder i fylkespartiet, Ståle Sæther.

– Vi ønsker å utvikle Barentshavet.

På sitt fylkesårsmøte i helga gikk Troms og Finnmark inn for å støtte en «dynamisk og miljøfaglig» plassering av iskanten, forteller Sæther.

– Vi må erkjenne at iskanten flytter på seg, sier han.

Han sier følgende om hva som vil skje med fylket dersom Oslo Høyre får gjennomslag for å flytte iskanten lenger sør og verne Barentshavet nord:

– Troms og Finnmark har ikke tatt like stor del av den eventyrlige veksten i antall arbeidsplasser man har sett ellers i landet i oljenæringen. Vi er en region der befolkningen går ned og vi sitter på store naturressurser, og har et ønske om å utvikle disse videre både for regionen og for landet.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Nestleder i Troms og Finnmark Høyre Ståle Sæther

Oslo Høyres vedtak blir dårlig mottatt i Troms og Finnmark Høyre, opplyser nestleder i fylkeslaget, Ståle Sæther. Foto: Høyre

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Symbolpolitikk 

Også Nordland Høyre ser med skepsis på oljevedtakene fra Oslo Høyre.

– Vi må selv få avgjøre hvordan vi skal utvikle fylket vårt i framtida, sier lederen i Nordland Høyre, Ole Henrik Hjartøy, og viser til vedtaket om å verne LoVeSe.

Nordland Høyre hadde sitt årsmøte allerede før jul og samlet seg der rundt en egen nordområde-uttalelse. Iskanten er ikke nevnt spesifikt, men fylkeslaget gikk her inn for å være en garantist for at olje- og gassnæringen i Nord-Norge får gode rammebetingelser i fremtiden.

Hjartøy er tydelig på at Nordland må ha en hånd på rattet i hvordan naturressursene i Nord-Norge skal utnyttes.

– Vår utfordring er at verneinteressene gjør seg sterkt gjeldende, men vi her i regionen vil selv bestemme hvordan vi skal utvikle oss for å få til befolkningsvekst, sier fylkeslederen og fortsetter:

– Derfor blir det feil for oss når et lokallag som Oslo Høyre fatter en sånn beslutning. Det blir symbolpolitikk der det omtrent virker som en ønsker et Nord-Norge med uberørt natur, men vi er jo det fylket som kanskje er best rigga for det grønne skiftet med tanke på ressursene vi har her.

Les også: Unge Høyre-leder: – Nå blir det en større iskant-debatt i Høyre

Vindmøller på NRK-tomta

Han gir tommel opp til den noe humoristiske resolusjonen som ble ført i pennen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under fylkesårsmøtet til Troms og Finnmark Høyre søndag. Der foreslår Bakke-Jensen blant annet å regulere den gamle NRK-tomta som vindmøllepark.

Resolusjonen kan leses som et direkte svar på at Oslo Høyre lørdag vedtok å verne havområdet utenfor LoVeSe – et område som strengt tatt ligger langt unna hovedstaden.

– Jeg mener resolusjonen var på sin plass. Selv om den var humoristisk formulert, går den til kjernen av hva dette handler om, sier Hjartøy.

Artikkelen fortsetter etter bildet

###

Leder av Nordland Høyre, Ole Henrik Hjartøy, mener de nordligste fylkeslagene i Høyre bør lyttes til i spørsmål om hvordan naturressursene i Nord-Norge skal utnyttes. Foto: Høyre

Les også: Oslo Høyre vil flytte iskanten sørover: – Dette er naturverdier vi må bevare

«Underlig» vedtak

Heller ikke de klassiske oljefylkene har sansen for Oslo Høyres ønske om mer vern.

Fylkesleder Tom Georg Indrevik i Vestland Høyre kaller vedtaket for «underlig».

– Det er viktig å ha kunnskap før man tar sånne bastante avgjørelser, så vi er ikke enige i at det skal trekkes noen konklusjoner nå. Vi må først finne ut hvilke konsekvenser de ulike alternativene har, sier Indrevik.

For Rogaland Høyres del vil det sitte langt inne å godta varig vern av Barentshavet og å flytte iskanten sørover, ifølge fylkesleder Elin Schanche. Dette har imidlertid ikke vært gjenstand for diskusjon i partilaget enda, skriver Schanche i en SMS til Dagsavisen.

Spørsmålet om hvor grensa skal gå for iskantsonen, inngår i forvaltningsplanen for havområdene i nord som regjeringen er i ferd med å utarbeide. Planen skal behandles av Stortinget i vårsesjonen, noe som betyr at den senest kan legges fram 20. april.

Polarinstituttet mener at iskantsonen bør defineres der sannsynligheten for havis er 0,5 prosent, mens oljeindustrien vil ha den ved 30 prosent.

Oslo Høyre står ikke alene om å ønske mer vern. Som Dagsavisen tidligere har omtalt, har flere Høyre-topper tatt til orde for at det trengs en debatt i Høyre om vern av Barentshavet nord.

Blant dem er Lene Westgaard-Halle, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Halle sa i et intervju med Dagsavisen forrige uke at hun håper Frps brudd med regjeringen betyr at partiet hennes nærmer seg Venstre og KrF sin linje med mer vern og flytting av iskanten sørover.

Les også: Kjell Ingolf Ropstad sier blankt nei til «dynamisk iskant»

Flere klare for iskant-debatt

Selv om flere av fylkeslagene reagerer på Oslo Høyres vedtak, er andre positivt innstilt til å ta debatten.

Klima står høyt på agendaen også i Vestfold og Telemark Høyre, forteller fylkesleder Rune Hogsnes. Han venter en livlig debatt om både LoVeSe og Barentshavet nord på fylkesårsmøtet.

– Jeg vet at det kommer til å komme et forslag til resolusjon på vårt årsmøte om to uker. Jeg tør ikke spå utfallet av debatten, men debatt blir det nok.

Hogsnes vil ikke kommentere vedtaket til Oslo Høyre, men sier at han forstår reaksjonene som kommer fra nord.

– Dette er en sak av nasjonalt kaliber som man ikke kan ta lett på, uansett hvilken leir man tilhører. Men det ville nok kommet reaksjoner uansett hvilket vedtak som kom.

Han forteller at det er stor interesse for klimasaker i hans fylkeslag.

– Den generelle klimadebatten er nok det som engasjerer sterkest, men det finnes også folk som er opptatt av vern av nordområdene, selv om de kanskje er langt unna Troms og Finnmark.

Nestleder i Agder Høyre, Torunn Ostad, opplyser om at de kan komme til å ta stilling til iskant-spørsmålet på deres årsmøte 8. februar, etter forslag fra Unge Høyre. Hun mener det er sunt at Høyre nå tar denne debatten.

– Jeg registrerer at dette vedtaket til Oslo Høyre er kontroversielt, men jeg synes det er fint at dette settes på dagsorden og at det blir en stor diskusjon i partiet, sier Ostad.

Mer fra Dagsavisen