Innenriks

Jussprofessorer: Regjeringen fikk klar beskjed om EUs trygderegler i 2017

Regjeringen burde allerede i 2017 ha forstått at krav om opphold i Norge er uforenlig med EU-regelverket om trygd, mener to jussprofessorer.

Oslo 20191105. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Av Bibiana Piene

Da fikk nemlig norske myndigheter direkte tilsendt en dom fra EU-domstolen i den såkalte Tolley-saken, som er blitt et tema i den stadig mer omfattende Nav-skandalen.

– Denne dommen kaster lys over når man visste hva om regelverket, og når man hadde grunn til å skjønne hva EU-retten krever, sier professor Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo til NTB.

Les også: Ingen referater fra Hauglies krisemøter med Nav

Frykter nye skandaler

I en kronikk i Aftenposten onsdag betegner Ikdahl og jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen det som «bemerkelsesverdig» og «oppsiktsvekkende» at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) overfor Stortinget har avfeid Tolley-dommen som irrelevant for trygdeskandalen.

– Det er grunn til bekymring for nye rettsskandaler, skriver de to.

Tolley-dommen handler konkret om at en britisk kvinne mistet sine trygdeytelser etter at hun flyttet til Spania på begynnelsen av 2000-tallet. Hun gikk til sak mot Storbritannia – og vant.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må ha nådd fram

Norge var partseier i søksmålet og ble derfor direkte orientert om utfallet i februar 2017. Både Regjeringsadvokaten, Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet ble informert.

– Vi vet jo ikke hvordan dette ble fulgt opp internt, men man hadde i alle fall mulighet til å vite bedre, konstaterer Ikdahl.

I kronikken påpeker de to professorene at det viktige ikke er den konkrete saken, men hva EU-domstolen sier om rettsanvendelsen. I dommen slås det fast at å stille krav om opphold var uforenlig med retten til trygdeeksport i EUs gamle trygdeforordning. Denne retten er videreført i EUs nye forordning fra 2012.

– Beskjeden om at oppholdskrav var uforenlig med EU-retten, må ha nådd fram til departementet lenge før Navs praksis ble lagt om og trygdeskandalen ble erkjent, skriver de to.

Les også: Nav-skandalen: Mener regjeringen fikk klar beskjed i 2017 om at noe var galt med praksisen

– Veldig alvorlig

Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel, minst 36 til fengsel, fordi de mottok kontantytelser mens de oppholdt seg i andre EØS-land. Samtidig har minst 2.400 personer urettmessig fått krav fra Nav om tilbakebetaling.

SVs Freddy André Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget, sier professorenes argumentasjon viser at Tolley-saken kan være relevant, stikk i strid med Hauglies uttalelser.

– Det er veldig alvorlig. Det gjør det enda verre at vi ikke får fullt innsyn i saken, sier han til Aftenposten.

Les også: Da Nav begynte å sjekke IP-adressen hvor meldekort ble sendt fra, ble langt flere feilaktig anmeldt