Innenriks

Hauglie nekter å svare på spørsmål om omstridt Nav-epost

Tirsdag hevdet Anniken Hauglie (H) at Nav kjente til pågående straffesaker allerede i februar. Nav-direktøren har tilbakevist at det stemmer. Nå nekter statsråden å svare på om hun står ved det hun har sagt.

Oslo 20191120. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)  under Stortingets spørretime onsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

«Anniken Hauglie med sjokkbrev: Nav kjente til straffesaker i februar».

Det var tittelen da VG tirsdag kveld skrev at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hadde overlevert «sensasjonell ny informasjon» om Nav-skandalen i Stortinget.

Hauglie uttalte:

– Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august.

Hauglie viste til en intern e-post datert 25. februar 2019, som ble sendt fra Nav Klageinstans til blant andre ledelsen i Nav arbeid- og ytelser.

E-posten avsluttes med:

«Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres. Det må muligens lages en kommunikasjonsstrategi i forhold til endring av praksis».

I samme VG-sak ville Hauglie for første gang ikke svare på om hun har tillit til Sigrun Vågeng som Nav-direktør.

Les også: Nav-skandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan

Nav-direktøren slo tilbake

Onsdag kom Nav-direktør Vågeng med en redegjørelse om e-posten. Hun gjorde det klart at Nav i februar ikke hadde kunnskap om pågående straffesaker som følge av feil rettspraksis.

«En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at NAV allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS. Mailen var et varsel om praksisendring for korte opphold, framover i tid», skrev Vågeng.

Ap-leder Johans Gahr Støre gikk i går ut i VG og krevde at statsråd Hauglie avklarer hvilken versjon som er riktig.

Les også: Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp

Hauglie vil ikke svare

Dagsavisen har kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet og spurt om statsråd Hauglie fortsatt mener at Nav satt på kunnskap om pågående straffesaker i februar. Statsråden har også fått spørsmål om hun snakket med Nav-direktør Vågeng eller ytelsesdirektør Kjersti Monland før hun gikk hardt ut mot Nav.

– Statsråden har ingen ytterligere kommentar, svarer departementets kommunikasjonsavdeling i en e-post.

Departementet vil ikke utdype hvorfor Hauglie ikke vil svare. 

– Har Hauglie tillit til Vågeng som Nav-direktør? 

– Statsråden har ingen ytterligere kommentar utover de som er gitt.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Nav for å høre hva som er Vågengs versjon.

«Ber deg kontakte departementet om dette», er beskjeden fra Navs kommunikasjonsavdeling.

Møte i Stortinget i dag

I dag skal Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ha møte om Nav-skandalen. I går fikk de en svær bunke med dokumenter fra departementet, der den omtalte e-posten var med. Dokumentene skulle gi svar på de første spørsmålene som komiteen stilte til statsråden etter at rettsskandalen ble kjent.

Torsdag skal komiteen få flere dokumenter og svar fra departementet.

På direkte spørsmål om noen bør gå av som følge av det som har kommet fram så langt, svarte hun:

– Vi må se hvordan denne saken skrider fram. Men hadde jeg vært Nav-direktør eller ansvarlig statsråd, ville jeg vurdert min stilling.