Nyheter

Dette er den vanligste lønna i Norge

Hva tjener folk egentlig? Her oversikten som gir svar.

Mange lurer på hva som er en normal lønn i Norge.

FriFagbevegelse har innhentet nye tall som viser hva en vanlig lønn er.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har satt opp en tabell som viser det enorme spennet i lønna folk i Norge får. Noen få av oss har over 100.000 i månedslønn.

Men den aller vanligste lønna er denne: Mellom 40.000-45.000 kroner i måneden.

Statistikken fra SSB er delt inn i ulike lønnsnivåer og viser hvor mange jobber det er med de ulike lønnsnivåene. Tallene er omregnet til en heltidsstilling, før skatt. Alle tall er for 2023.

Tallene viser lønn for arbeid i både offentlig og privat sektor, som arbeidsgiverne innrapporterer til myndighetene.

Les også: 70 er det nye 50

Sentrale lønnsoppgjør får lønna opp

I 2022 var den vanligste månedslønna 35.000-40.000 kroner, viser SSB-tall fra i fjor.

I 2023 flyttet lønnsfordelingen seg opp ett hakk. Nå ligger den vanligste månedslønna mellom 40.000 og 45.000 kroner. Dette er en helt vanlig utvikling, opplyser SSB.

– Det henger blant annet sammen med de sentrale lønnsoppgjørene vi har i Norge, sier Knut Snellingen Bye i SSB til FriFagbevegelse. Han er seniorrådgiver i seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk.

Fagbevegelsen forhandler på vegne av hundretusener av medlemmer med arbeidsgivernes organisasjoner. Dette gjør at de aller fleste vanligvis går opp i lønn i løpet av året.

– En annen ting som er verdt å merke seg, er at de med mellom 40.000-50.000 kroner i månedslønn, til sammen utgjør over en fjerdedel av alle jobbene i Norge, påpeker SSB-rådgiveren.

Les også: Klassesamfunnet er overalt, også i Norge

De på «bunnen» av lønnstabellen

  • Få har mindre enn 30.000 i månedslønn. Av dem som har under 30.000, er det mange unge. For eksempel lærlinger, folk som har deltidsjobber ved siden av studiene, og folk som er helt i starten av arbeidslivet sitt, påpeker SSB.
  • Blant de med mer arbeidserfaring er det veldig få som har under 30.000 kroner i månedslønn.
  • Blant dem som har 30.000-35.000 kroner i månedslønn finnes for eksempel en del butikkmedarbeidere, ansatte i hoteller og restauranter, som kokker, servitører og bartendere, og renholdere. Dessuten hjelpearbeidere i flere yrker.
  • Blant dem som har litt mer, 35.000-40.000 kroner, finner vi gjerne folk i de samme yrkene, men som har lenger ansiennitet. Her finner vi også mange håndverkere.

LO-økonom Ellen Horneland påpeker at unge og innvandrere utgjør en større andel av de som har lavlønnsjobbene enn andre.

– Det er fortsatt flere kvinner som har lavlønnsjobber enn menn, men i mindre grad enn før, sier hun til FriFagbevegelse.

Hva tjener folk i ditt yrke? Dette er lønna i over 350 yrker

Det lønner seg å være fagorganisert

Kollektive lønnsforhandlinger, altså at tillitsvalgte i fagbevegelsen forhandler for mange samtidig, betyr både bedre lønn og arbeidsvilkår for de lavtlønte.

I lønnsoppgjørene er LO spesielt opptatt av å få økt lønna i yrker der lønna er lav. LO krever blant annet «lavlønnstillegg» for de lavest lønte områdene.

– I lønnsoppgjørene nå har vi definert «lav lønn» til under 90 prosent av industriarbeiderlønna, forteller LO-økonom Ellen Horneland.

– Det er flere lavtlønte i områder uten tariffavtale, understreker Horneland. Et første skritt mot tariffavtale er å organisere seg.

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb

Jobber du deltid?

Lønnsnivåene i tabellen er for full stilling.

SSB har omregnet lønn for deltidsstillinger til heltidsstillinger, slik at det blir mulig å sammenligne lønnsverdien av alle jobber.

Hvis du for eksempel har en stilling på 50 prosent og en avtalt lønn på 15.500 kroner i måneden, havner din lønn i lønnsnivået som har 30.000-35.000 kroner i måneden for heltid.

Les også: Yrker er ikke lenger noe å smykke seg med

Fra topp til bunn

– Det er et stort sprik mellom de øverst og nederst her. Samtidig er det verdt å merke seg at det er mindre avstand mellom de med høy og lav lønn i Norge enn i mange andre land, sier SSBs Knut Snellingen Bye.

Han viser til at de på bunnen har hatt størst prosentvis lønnsvekst de siste årene. Så er det et stort «men» her:

– Hvis vi måler i kroner, havner de lenger etter, fastholder han.

Grunnen er at lønnsveksten deres skjer fra veldig lave nivåer. Dermed blir ikke veksten i kroner så høy.

Les også: Dette må du tjene hvis du vil gå av med pensjon som 62-åring

Noen svinger seg med bonuser

De som befinner seg høyt oppe i fordelingen av månedslønn, har oftere lønn som inkluderer bonuser, bemerker SSBs Knut Snellingen Bye.

– Det gjør at lønna på toppen svinger mer fra år til år. I de lavere lønnsgruppene er det mindre bonuser, kommenterer han.

I 2022 hadde de helt på toppen den høyeste lønnsveksten, takket være blant annet høyere bonusutbetalinger. I 2023 var lønnsveksten mer beskjeden for de på toppen fordi det samlet sett ble utbetalt lavere bonuser.

Les kommentaren: Pensjon er utsatt lønn

Les også: Sigrid Bonde Tusvik: Derfor fikk jeg aldri lov til å låse meg inne på rommet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Har du sett denne? Medvedev tordner: – Et bevis på at planen kollapser

Mer fra Dagsavisen