Innenriks

Regjeringsadvokaten mener klimasøksmål mot staten er grunnløst

Regjeringsadvokaten mener EntroMission burde ha valgt en annen framgangsmåte for å få videreutviklet oppfinnelsen sin, enn å saksøke staten.

Som Dagsavisen opplyste torsdag, har selskapet EntroMission AS, saksøkt både Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å ha opptrådt i strid med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen. Bakgrunnen for søksmålet er at EntroMission vil at staten skal komme med sin vurdering av en ny oppfinnelse som angivelig skal kunne produsere utslippsfri energi.

– Saken er anlagt med et krav om at staten skal ta stilling til en teknologi, men det er ikke noe grunnlag for det, sier advokat Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten.

Les også: Har saksøkt departementene for grunnlovsbrudd

– Støtteordninger

Han mener det ville vært langt mer naturlig for EntroMission å velge en helt annen framgangsmåte for å få videreutviklet teknologien sin.

– Det finnes støtteordninger via blant annet Forskningsrådet og Enova, påpeker Wilhelmsen.

Han kan videre opplyse at staten har bedt om og fått innvilget forenklet domsbehandling av saken, fra Oslo tingrett.

Av tvisteloven framgår det at forenklet domsbehandling innebærer følgende: «Hvis det er klart at et krav som er fremmet, ikke for noen del kan gis medhold, eller det er klart at innsigelsene mot kravet i sin helhet er uholdbare, kan retten etter begjæring avgjøre kravet ved dom etter forenklet domsbehandling når den finner grunn til det.»

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

Vant fram i retten

Wilhelmsen er for øvrig allerede opptatt med et annet klimasøksmål mot staten. Han er rettslig medhjelper for staten under den pågående ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten.

Wilhelmsen var også med og representerte staten i behandlingen av denne saken i Oslo tingrett, noe som endte med at staten vant og miljøorganisasjonene tapte.

Mer fra Dagsavisen