Nytt klimasøksmål mot staten

Staten har fått et nytt klimasøksmål i fanget. Det handler om en ny oppfinnelse som ifølge oppfinneren kan skaffe utslippsfri energi til både transport og strømproduksjon.

– En revolusjon! Dette er noe mange venter på.

Slik omtaler forretningsmannen Arild Aaserud fra Østfold, den aktuelle oppfinnelsen, som potensielt kan få enorm betydning for omfanget av klimautslippene. Blant Aaseruds mange roller i næringslivet, er vervet som styreleder i EntroMission AS.

Selskapet saksøker nå både Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å ha opptrådt i strid med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Den samme paragrafen er utgangspunkt for ankebehandlingen av klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom mot staten, som behandles av Borgarting lagmannsrett i disse dager.

Les også: – Jeg ønsker ikke å være medskyldig i slavearbeid ved kjøp av disse tomatene

Utslippsfri energiproduksjon

Av stevningen som EntroMission sendte Oslo tingrett i august, framgår det at «staten har fått detaljert kjennskap til en framgangsmåte som omdanner omgivelsenes varmeenergi til nyttbar mekanisk energi. Slik energi kan produseres uten CO2-utslipp og uten naturinngrep. Varmen kan hentes alle steder der det finnes luft eller vann.»

Sagt noe enklere, mener EntroMission at de sitter på en oppfinnelse som sikrer en utslippsfri energiproduksjon.

Formålet med søksmålet er å få staten til å ta stilling til om den mener oppfinnelsen vil fungere eller ikke.

Tror staten at oppfinnelsen vil fungere, mener EntroMission at Norge forpliktes gjennom den såkalte miljøparagrafen (paragraf 112, red. anm) til å ta i bruk oppfinnelsen.

«Grunnlovens paragraf 112 sier at den norske stat (...) skal iverksette tiltak for å sikre innbyggernes helse og naturmiljø», påpekes det i stevningen.

Ønsker statlig støtte

Stevningen er signert av både Arild Aaserud og oppfinner Olav Hellum, som er faglig ansvarlig i EntroMission. Han har arbeidet med dette prosjektet siden 2008. Aaserud ble med i 2013 og bidro til opprettelsen av EntroMission, for å realisere Hellums ambisjoner om utslippsfri energiproduksjon.

For å lansere sin potensielt revolusjonerende motor, sier EntroMission at de er avhengig av statlige midler. Derfor har de tilbudt staten medeierskap, gjennom Næringsdepartementet, står det i stevningen.

Det går ikke fram hvor mye penger EntroMission trenger i statlige bidrag.

EntroMission hevder at departementene ikke har gitt noe reelt svar på deres henvendelser, og at NVE har nektet å uttale seg.

I et brev til Næringsdepartementet i desember i fjor, skriver Hellum og Aaserud følgende om et mulig framtidig samarbeid med staten:

«Vi ønsker å ha staten som medeier og vi vil overføre 20 prosent av rettighetene.»

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

Vet ikke om den vil fungere

Men hvordan skal denne oppfinnelsen så fungere?

EntroMission skriver selv i stevningen at «Luft og vann inneholder uutømmelige mengder termisk energi (varmeenergi/indre energi) (...). Vi trenger en metode som omdanner varmen til nyttbar, mekanisk energi. (...) Det skal være en motor, ikke en varmepumpe».

Sentralt i søksmålet mot staten er erklæringer og beregninger fra sakkyndige som har vurdert Hellums ideer.

«Prosessen er teoretisk mulig, og det er ikke noen brudd på termodynamikkens 1. eller 2. lov», konkluderte Lars Erik Øi, professor i prosessteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, i 2017.

Året før kom førsteamanuensis Runar Bøe ved Universitetet i Stavanger, til en lignende konklusjon.

Men vil Hellums oppfinnelse fungere i praksis? Det kan verken Bøe eller Øi gå god for nå. Begge opplyser til Dagsavisen at de vet for lite om hele prosessen og hva Hellum konkret planlegger å gjøre.

Les også: Lurer du på hvordan luftkvaltieten er der du bor? Nå får du svaret

Vil ikke kommentere «et verserende søksmål»

Dagsavisen har vært i kontakt med oppfinner Hellum både per epost og på telefon, og har også forelagt ham et utkast til artikkel med sitater fra ham. Hellum ønsker at Dagsavisen kun omtaler saken ut i fra de foreliggende dokumentene.

Til Dagsavisen sier Aaserud at han vil holde kortene tett til brystet fram til rettsforhandlingene, og ikke har ytterligere kommentarer til saken.

Av de tre saksøkte departementene, er Olje- og energidepartementet «tettest på denne saken», får Dagsavisen opplyst, men departementet ønsker ikke å kommentere «et verserende søksmål». Det blir i stedet henvist til Regjeringsadvokaten som håndterer søksmålet på vegne av departementene. Aktuell advokat er opptatt i retten hele denne uka, og Dagsavisen har så langt ikke fått tak i ham.

Oslo tingrett opplyser at saken EntroMission har anlagt mot de tre departementene, foreløpig er under planlegging og at det ennå ikke er satt av tid til verken planleggingsmøte eller hovedforhandlingen.