Innenriks

Regjeringen kutter i unges AAP: – Det skal alltid lønne seg å jobbe

Unges AAP-stønad reduseres til bare 139.000 kroner i året. Det er for å unngå at de har høyere inntekt enn sine jevnaldrende.

Hvis du er under 25 år og på arbeidsavklaringspenger (AAP) vil regjeringen kutte støtten din kraftig. Minstesatsen senkes fra 198.000 til 130.000 kroner, melder VG.

Dette reagerer LO kraftig på. Nestleder Peggy Følsvik sier forslaget er respektløst, og innebærer en nedvurdering av partene i arbeidslivet.

Dette viser bare hvor travelt de har det med å kutte hos de aller svakeste, sa Følsvik til Dagsavisen torsdag.

Åpenbart godt 

Arbeidsminister Anniken Hauglie har ikke svart på våre spørsmål, til tross for at hun tjener omtrent det tidobbelte av den foreslåtte nye AAP-minstesatsen. I stedet har hun sendt statssekretæren sin, som ikke ser ut til å ta LO-kritikken særlig tungt.

– Vi syntes dette var et så åpenbart godt forslag at vi valgte å ikke vente på fase to av Sysselsettingsutvalgets arbeid, skriver Guro Agnell Gimse i en epost til Dagsavisen.

Gimse er statssekretær for Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun mener dette ikke er et «typisk kutt-forslag», men et forsøk på å få ungdommen bort fra de hun kaller «AAP-fella».

– Arbeid og aktivitet er for mange den beste medisin, vi må sørge for at flere med god hjelp og støtte fra hjelpeapparatet kommer seg i sving, skriver hun.

Les også: Uansvarlig AAP-endring

Sparer ikke

Til tross for at de kutter omtrent en tredjedel i utbetalingene mener statssekretæren at staten ikke sparer en krone på kuttet.

– Pengene vi sparer investerer vi krone for krone i å styrke oppfølgingen av ungdommen, skriver hun.

– Regjeringen mener det alltid skal lønne seg å jobbe. Det er ikke tilfelle med dagens ordning.

Årsaken er at mange unge ikke har vært i jobb før de kommer inn i AAP-ordningen, og at de derfor går opp i inntekt når de kommer på AAP. Ifølge Gimse viser Sysselsettingsutvalget at unge på AAP har høyere inntekt enn sine jevnaldrende.

– På lengre sikt kan det gi økt risiko for varig utenforskap.

Les også: Her ender hver tredje AAP-anke med seier etter avslag hos Nav

(Dagsavisen retter: I en tidligere versjon av denne saken ble begrepet "ufør" brukt unøyaktig. Rettet klokka 21.23)

Mer fra Dagsavisen