Innenriks

Her kan vakter stenge av badebryggen og anmode personer om å forlate området

Tjuvholmen er et skrekkeksempel på hvordan strandsonen ikke skal forvaltes, mener Rødt Oslo.

Bilde 1 av 2

– Hvorfor mener dere det, Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo?

– Tjuvholmen er et skrekkeksempel fordi fellesområder forvaltes av et privat driftsselskap som setter grenser for vanlige folks ferdsel og bruk av strandsona. Det er bygget så tett på sjøen at de som har råd til å bo der, bidrar til å fortrenge andre.

Daglig leder av Tjuvholmen Infrastruktur, Marlene Wold, avviser kritikken.

– Tjuvholmen Infrastruktur forholder seg til reguleringsplanen for Tjuvholmen, sier Wold.

1,8 kvadratmeter

Dagsavisen har i en rekke artikler siden slutten av august, omtalt forvaltningen av strandsonen og byggeforbudet i 100-metersbeltet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at potensiell tilgjengelig strandsone per innbygger i Oslo, var på 1,8 kvadratmeter ved inngangen til 2019. Like fullt fortsetter attraktive friområder å glippe ut av allmennhetens hender. I Østfold la en rederarving 48 millioner kroner på bordet for å sikre seg en eiendom med 400 meter strandlinje, kunne Dagsavisen fortelle sist tirsdag.

På Tjuvholmen har det vært en rekke konflikter mellom beboere og badende, blant annet ble flere hundre bortvist derfra sommeren 2016.

– Dette var verst for noen år siden, da vektere sperret av området og nektet folk å bade etter klokka åtte om kvelden. Fortsatt opplever folk at de får beskjed av vektere hva de kan og ikke kan gjøre på et offentlig tilgjengelig friområde, sier Mobashiri.

– Hva burde ha skjedd med Tjuvholmen i stedet for den omfattende utbyggingen der?

– For det første burde reguleringen ha sikret et bredere belte for vanlige folk langs sjøkanten. I tillegg bør drift og vedlikehold av felles- og friområder bli gjort av kommunen, ikke av et privat vaktselskap som tar seg til rette, svarer Mobashiri.

MISFORNØYD: Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo. FOTO:VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

FOTO:VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Les også: Sukkerbiten må bli friområde for alle

– Sukkerskåla

Nå ivrer Rødt Oslo for å redde stumpene av strandsonen i området. Ikke bare den omdiskuterte Sukkerbiten, men også «resten av sukkerskåla», sjøfronten fra Langkaia til Kongshavn, må tas i bruk til «miljøvennlige aktiviteter som er åpne for alle byens innbyggere», mener partiet.

– Det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet og Rødt er opptatt av at alle har rett til å bruke dette området. Både lokalt og nasjonalt er vi opptatt av å sikre strandlinja for folk flest, og at den ikke privatiseres bit for bit, sier Mobasheri.

Les også: 98 forslag til nytt fotografihus på Sukkerbiten i Oslo

– Stenger av

«Det er vekter på Tjuvholmen 24 timer i døgnet, alle dager, hele året», blant annet for å «forebygge uønskede hendelser», heter det på nettsidene til Tjuvholmen Drift, som er underleverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester til boligsameier, næringsvirksomheter og fellesområder på Tjuvholmen.

«Bading er ikke ønskelig etter kl. 23.00 på badebryggen av hensyn til beboeres kveldsro», er en annen formulering.

– Hva skjer med dem som eventuelt bader etter klokka 23.00?

– Vekter stenger av badebryggen og anmoder personer om å forlate badebryggen, svarer Marlene Wold i Tjuvholmen Infrastruktur.

– Kan bading være en «uønsket hendelse»?

– Bading i seg selv er ikke en uønsket hendelse så lenge folk bader der det er regulert for bading og det ikke forstyrrer alminnelig ro og orden, svarer Wold.

– Er det riktig at vektere gir folk beskjed om hva de kan og ikke kan gjøre i området?

– Vekter følger opp ordensreglene på området. Det kan for eksempel være å minne folk på om at det ikke er lov å drikke alkohol eller at det skal være ro etter klokka 23.00.

– Har badende og andre blitt bortvist fra området i sommer?

– Dersom noen har fått en anmodning om å forlate området, er det for brudd på ordensregler eller norsk lov, eventuelt at de bader der det er reguler for «trafikkområde i sjø» og anmodes om å flytte seg for egen sikkerhet.

Les også: Fotografihuset må ligge der hvor folk er