Innenriks

Geriljaleder: – Helseministeren kan stoppe dette hvis han vil

Møtet med Bunadsgeriljaen gjør inntrykk på helseminister Bent Høie (H), som vil vurdere å sette nedleggelse av fødetilbud på vent.

– Dere vet hva dere snakker om når dere sier at kvinner skal føle seg trygge og få den hjelpen de trenger når de er på sitt mest sårbare og skal føde sitt barn. Jeg tror styret i Helse Møre og Romsdal har lyttet til dere når de i morgen skal ta stilling til om fødeavdelingene i Kristiansund og Molde skal slås sammen fra august i år, sa helseminister Bent Høie (H) da han tirsdag var invitert til å holde appell på Bunadsgeriljaens arrangement foran Stortinget.

I helseforetakets forslag til styrevedtak legges det nå opp til en utsettelse av sammenslåing. Skulle styret likevel bestemme seg for å gå videre med planene om sammenslåing før det nye storsykehuset står ferdig, åpner Høie for at han kan komme til å sette ned foten:

– Jeg skal se hva de gjør og vurdere om jeg er enig.

– Det er til slutt mitt politiske ansvar å bestemme hva slags fødetilbud vi skal ha i Norge, fastslo helseminister Høie.

Les også: Kjersti Toppe (Sp) åpner opp om egne fødsler: –  Jeg sluttet å ringe fødeavdelingen hjemmefra

Grasrotopprør

Initiativtaker bak Bunadsgerilaen med over 70.000 medlemmer på Facebook, Anja Cecilie Solvik, mener grasrotopprøret i befolkningen gjør at helseministeren må si stopp.

– Jeg tolker helseministeren dit hen at han kan stoppe dette hvis han vil. Det gjenstår å se om han tar det ansvaret, sier Solvik til Dagsavisen.

Fire nye fødeenheter er ifølge Bunadsgeriljaen truet av sammenslåing eller nedleggelse; Sandnessjøen, Innlandet, Brønnøysund og Kristiansund.

– På årsbasis er det 367 kvinner som aldri når fram til føden i tide, med en betydelig økt helserisiko for mor og barn. Det står om liv. Nå er det nok, fastslår geriljaleder Anja Cecilie Solvik.

Møt Bunadsgerilja-lederen i DETTE intervjuet.

– Er bekymret

Dagsavisen skrev nylig at følgetjenesten, som skal sikre fødende kvinner med over 90 minutters reisevei til nærmeste fødeenhet følge av jordmor i bil eller ambulanse, ikke er på plass i flertallet av norske kommuner.

I tillegg er ambulansetjenesten under betydelig press.

Helseminister Bent Høie (H) svarer slik på vårt spørsmål om hvorvidt han er bekymret for alle de uplanlagte fødslene som skjer i transport og utenfor sykehus rundt omkring i Norges land:

– Jeg er bekymret for de. Selv om vi ikke har hatt noen økning i antall transportfødsler de siste 15 årene, så er jeg bekymret fordi det er en høyere risiko ved transportfødsler. Dette er jo også noe av årsaken til at jeg i så mange år har jobbet for å styrke jordmortjenesten, sier Høie og legger til:

– Begrunnelsen for at vi ikke ønsker en sentralisering av fødetilbudet i Norge er jo blant annet at avstand har betydning for hvordan Sykehus-Norge skal se ut. Transportfødsler er noe vi ønsker å unngå i så stor grad som mulig. Når noen har lang reisevei så er det viktig å trygge kvinnen, for noen i Norge bor sånn til at det er lang reisevei til et fødetilbud, og vil være det også i framtida. Og da skal det være følgetjeneste med jordmor, sier Bent Høie til Dagsavisen.

Les også: Høie ut mot jordmødrene: – Fødetilbudet i Norge er blitt stadig bedre 

– Mer fornøyd

– Vi vet at mange kvinner føler seg avvist av fødeavdelingene som presser på for at de skal holde seg hjemme så lenge som mulig når de skal føde. Tenker du at også dette er et problem for den tryggheten fødende kvinner nå krever?

– Ja. Og det er jo dessverre sånn at noen har en dårlig opplevelse i møte med helsevesenet. Men derfor er det så viktig også at vi spør alle, og det gjør vi jo. Folkehelseinstituttet har spurt kvinner som føder på norske sykehus om deres erfaringer både i 2011 og i fjor. Den viser at de som føder på sykehusene våre er mer fornøyd i dag enn de var i 2011, fremholder helseminister Bent Høie.

Nyeste fra Dagsavisen.no: