Innenriks

KrFU krever gratis prevensjon til unge under 16 år

Også jenter under den seksuelle lavalderen bør få gratis p-piller, mener KrFU-leder Martine Tønnessen.

Foran KrFs landsmøte, som starter til helgen, fremmer Kristelig Folkepartis Ungdom et forslag om å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde også de under 16 år.

I dag får jenter mellom 16 og 22 år gratis eller sterkt rabattert hormonell prevensjon. Kvinner som er 16, 17, 18 eller 19 år får spiral og p-stav gratis. Kvinner som er 20 eller 21 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv.

På kvinnedagen la regjeringen frem en ny kvinnehelsestrategi, hvor et av punktene var å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde kvinner opp til 24 år, noe KrF støtter og allerede har programfestet.

– Det er bra at KrF har gått inn for å utvide retten til gratis prevensjon til eldre aldersgrupper, og jeg er stolt av det KrF har fått til på dette området i budsjetter og regjeringsplattform. Men vi må ikke glemme å utvide nedover også. Vi mener det er viktig at også unge under 16 år får tilgang til gratis prevensjon, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Dagsavisen.

Les også: Nye tall: – De unge blir ikke gravide lenger

Kan nå de yngste

– Ikke alle under 16 år bruker prevensjon fordi de er seksuelt aktive, men bruker p-piller av andre årsaker.  Da er det rart at de skal måtte betale fullpris, mens kvinner som er eldre får det gratis, mener Tønnessen.

KrFU har sammen med de andre ungdomspartiene også tidligere uttalt at de ønsker å fjerne denne aldersgrensen, for å forhindre uønskede graviditeter og forebygge abort.

Det vakte sterke reaksjoner i moderpartiet.

– Her er det betenkeligheter knyttet til seksuell lavalder, kriminelle forhold og et unødig press, sa stortingsrepresentant Geir Toskedal til Vårt Land den gangen.

Men nå vil altså Tønnessen løfte saken på nytt. Ungdomspartiet vil også utvide muligheten til helsesykepleiere til å gi resept på prevensjon også til denne yngre målgruppen.

– Dette handler om mer enn å forebygge abort. Dette er en mulighet for helsepersonell til å nå unge i en sårbar situasjon, ved å gjøre terskelen for å ta kontakt lavere. De kan ta den vanskelige samtalen med de unge som gjerne ikke skjer om du må til fastlegen for å få resept. Derfor vil vi også utvide rekvireringsretten til helsesykepleiere, og sørge for at de har utstyret de trenger for å sette inn langtidsvirkende prevensjon, som spiral.

Les også: – Jeg vil ikke kaste p-piller på noen

Historisk lave aborttall

En gjennomgang Folkehelseinstituttet har gjort viser at det har vært en halvering i både fødsels- og abortratene fra 2008-2018, i aldersgruppen 20-24 år.

Folkehelseinstituttet peker på at langtidsvirkende prevensjon som spiral og p-stav har blitt billigere for unge, som deler av forklaringen på at færre i denne gruppen blir gravid.

– De unge blir ikke gravide lenger, oppsummerte overlege Mette Løkeland i Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet, da de ferskeste tallene ble offentliggjort 8. mars.

Også blant de yngste kvinnene mellom 15 og 19 år har antall aborter gått ned med rundt 70 prosent fra 2008 til 2018. Totalt var det 860 som tok abort i aldersgruppen under 20 år, ifølge abortregisteret.

Unge Høyre fikk tidligere i vår gjennomslag for et forslag om å fjerne aldersgrensen på 16 år fra bidragsordningen for hormonell prevensjon, på Høyres landsmøte.

Les også:

Mer fra Dagsavisen