Innenriks

Stanser sløsing med arbeidskraft

Her gjør Kim-André Moen (34) noe som flere hundre tusen andre nordmenn ikke får anledning til, nemlig å jobbe. Nå skal denne gruppen krympes.

Bilde 1 av 3

Utviklingshemmede, funksjonshemmede, ungdommer som har droppet ut fra skolen, innvandrere, personer med psykiske lidelser og menn og kvinner med hull i CV-en er i dag i samme båt. Mange arbeidsgivere vil ikke ha dem, selv om de både vil og kan jobbe, og ofte også har den nødvendige kompetansen til å fylle mange ulike typer stillinger.

Denne ekskluderingen er dårlig butikk for Norge.

– Én av fem i arbeidsdyktig alder står i dag utenfor arbeidslivet. Hvis en 20-åring ikke kommer i arbeid, medfører det 11 millioner kroner i direkte kostnader for samfunnet. I tillegg kommer blant annet tapte skatteinntekter, påpeker Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Mest av alt handler det likevel om tapte muligheter for enkeltmennesker. Det å få flere i jobb er derfor svaret på mange spørsmål.

Debatt: Stolthet og fordom i KS

«Vi inkluderer»

For nettopp å få flere i jobb, har Nav og NHO nå lansert prosjektet «Vi inkluderer» i samarbeid med flere arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, blant annet Virke, hovedorganisasjonen for handels- og servicenæringen. Prosjektet er del av regjeringens inkluderingsdugnad, som ble iverksatt i fjor sommer.

– «Vi inkluderer» handler om å få flere i arbeid. Det er vårt største bidrag til en levedyktig velferdsstat, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– Mange står på utsiden av arbeidslivet, men det er rart fordi vi vet at mangfold lønner seg. Mer dialog mellom partene og bedre kjennskap til virkemidlene er nøkkelen for å lykkes, fortsetter Kristensen.

Han tror potensialet for å få flere i arbeid er stort.

– Det er litt over 200.000 virksomheter med ansatte i Norge. Nå må vi få bedriftslederne til å fokusere på å kvalifisere minst én hver blant dem som ikke er i jobb.

Enkelte virksomheter er allerede godt i gang.

– XXL har rekruttert inn over 500, og det Diakonhjemmet Omsorg gjør er også kjempefascinerende, sier Kristensen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fem dager i uka

Diakonhjemmet Omsorg, som bl annet driver Sagenehjemmet på Bjølsen i Oslo, har inngått avtaler med blant annet Oslo kommune og Nav, som åpner døra inn til arbeidslivet for både innvandrerkvinner, utviklingshemmede og andre som har problemer med å få ordinært arbeid. Kim-André Moen er en av dem som har fått nyte godt av dette.

– Det ble mye spilling hjemme og mange sene kvelder med venner, forteller han om årene uten jobb.

De tok slutt for snart fire måneder siden. Da begynte Moen i varig tilrettelagt arbeid i vaskeriet på Sagenehjemmet, gjennom arbeidsmarkedsbedriften OPT (Oslo Produksjon & Tjenester), som eies av Oslo kommune.

– Nå jobber jeg fem dager i uka, døgnrytmen er snudd og jeg får ekstra med penger, sier Moen med et smil.

Minst like fornøyd er Helle Gjetrang, direktør for Diakonhjemmet Omsorg.

– Vi har 15-16 stykker fra OPT som jobber på vaskeriet, kjøkkenet og i kantina her på Sagenehjemmet. Det har vi mye igjen for. De skaper både bedre arbeidsmiljø og får ned sykefraværet, forteller Gjetrang.

Les også: – Jeg vil at andre skal se på meg og tenke "jeg vil gjøre som Emily" (Dagsavisen+)

– Bruke evnene de har

Diakonhjemmet driver også barnehager, og nå åpnes også disse arbeidsplassene for andre enn A4-ansatte. Der skal i første omgang to psykisk utviklingshemmede få plass.

– Dette handler ikke om at vi er snille, understreker Gjetrang.

– Dette handler om å la hver enkelt bruke evnene sine på best mulig måte. Det er utrolig hva mennesker kan mestre med tilrettelegging, veiledning og støtte i startfasen. Deretter går det av seg selv. Jeg tror det er mulig å inkludere mange hvis vi som ledere tør å satse.

For å få mer offensive ledere i så måte, må det også gulrøtter til, mener Virke-direktør Kristensen, og nevner faste kontaktpersoner i Nav og «enkle ubyråkratiske inkluderingstilskudd» i den sammenheng.

– Vi skal være en støttespiller og har flere typer tilskudd i en oppstartsfase, responderer Vågeng.

– Men det er kompetansen virksomhetene får tilgang på, som først og fremst gir meg troen på at vi kan lykkes med «Vi inkluderer», ikke tilskuddene.

Les også: - Som representant for pasientene i hele Oslo går vi sterkt imot nedlegging av Ullevål (Dagsavisen+)

Vi inkluderer-prosjektet

* I juni i fjor gikk startskuddet for regjeringens inkluderingsdugnad.

* Den innebærer at terskelen inn i arbeidslivet skal senkes, og at det skal bli lettere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet.

* Som en del av dette har NHO og Nav sammen med arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, UNIO og Akademikerne, lansert prosjektet «Vi inkluderer».

* Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og omfatter de tre fylkene Vestland, Oslo og Trøndelag.

* Det er ikke tallfestet hvor mange man håper å få i arbeid gjennom «Vi inkluderer»-prosjektet.

* Av statsbudsjettet for inneværende år går det fram at regjeringen «har satt som mål at 5 prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en».