Innenriks

Amerikansk havarikommisjon koblet på Viking Sky

Sjøfartsavdelingen i Statens Havarikommisjon er mandag på plass i Molde for å finne ut hva som galt da Viking Sky fikk motorstans i Hustadvika lørdag.

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip. Den høye risikoen skip, passasjerer og mannskap var utsatt for gjorde at vi besluttet å starte undersøkelser, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Les også: Amerikansk ektepar: – Det kunne ha blitt en forferdelig tragedie

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

– Det var et stort antall amerikanere om bord. Det er slik at berørte land har anledning til å delta i arbeidet når man har hatt folk om bord i fartøyet som er utsatt for en ulykke, sier han.

Cruiseskipet hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Elektronisk informasjon

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle sammen alt som finnes av elektronisk informasjon fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier avdelingsdirektøren.

Kommisjonen vil også gjennomgå annen lydinformasjon fra skipet, blant annet fra motorrommet.

– Her er det fore eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås. Vi vil samarbeide med politiet om undersøkelsene. For vår del blir dette standard gjennomgang etterfulgt av full rapport om hendelsen, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth.

Politiet oppretter undersøkelsessak

Politiet i Møre og Romsdal oppretter undersøkelsessak etter motorhavariet til cruiseskipet Viking Sky.

– Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

I tillegg til denne saken, har også politidistriktet opprettet undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet som lasteskipet Hagland Captain fikk i Hustadvika samme ettermiddag.

Skovly understreker at politiet samarbeider med andre norske myndighetsorganer som gjør undersøkelser i forbindelse med disse to motorhavariene.