Innenriks

Nav feilinformerte

I en debatt på NRK uttalte ytelsesdirektøren i Nav at flere er i arbeid som følge av innstrammingen i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. Men direktoratet har ikke tall som viser det.

Mandag ble regjeringens innstramming i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) debattert i Dagsnytt 18 på NRK.

Endringen i AAP-regelverket har ført til at mange har mistet hele sin inntekt før de er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd, med den konsekvens at mange har sett seg tvunget til å søke om økonomisk sosialhjelp. Advokater og leger har gått hardt ut mot regelendringen, og Nav har også fått kraftig kritikk for hvordan de har praktisert det nye lovverket.

Kjersti Monland, ytelsesdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, uttalte i NRK-debatten at hensikten med innstrammingen er å få folk raskere tilbake i arbeid og at regelendringen har fungert på den måten at det nå er færre mottakere av AAP enn det var før lovendringen trådte i kraft. Ved utgangen av 2018 var det 16.700 færre AAP-mottakere enn i 2017.

– Har den andre effekten blitt oppfylt – at det er flere i arbeid? spurte programleder Espen Aas.

Monland svarte:

– Det er noen flere i arbeid. Vi greier å få litt over 40 prosent tilbake i arbeid av de som har arbeidsavklaringspenger.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

– For tidlig å konkludere

I Dagsnytt 18 forsvarte Høyres Heidi Nordby Lunde regjeringens politikk. Hun brukte Monlands uttalelse som argument for at innstrammingen fungerer etter hensikten.

Dagsavisen har ikke sett dokumentasjon på at det er flere som er i arbeid som følge av regelendringen og spurte derfor Nav om å få se tallmaterialet bak utsagnet til direktøren. Nav og Monland svarte da at det er «for tidlig å konkludere med hvilke konsekvenser innstrammingen i AAP-regelverket har». Det ble videre vist til at Nav skal analysere konsekvensene og at de har som mål å ha resultater klare før sommeren 2019.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Burde vært tydeligere

Dagsavisen tok kontakt på nytt for å få klarhet i hvorfor Nav-direktøren sa at «noen flere er i arbeid» samtidig som Nav opplyser om at det er for tidlig å konkludere.

– I etterkant ser jeg at jeg flere ganger burde ha presisert at vi ikke kan se effekt av regelendringene ennå og at tallene som viser hvor mange som kommer i arbeid ikke kan knyttes opp mot endringene, skriver Monland i en mail.

Hun legger til:

– For å kunne si noe sikkert om hvordan de nye reglene slår ut, må vi gjøre nærmere analyser. Det vi imidlertid vet, er at når regelverket strammes inn, vil det være noen som tidligere ville fått som ikke lenger får. Hvor mange dette gjelder, vet vi ikke. Vi har tall på hvor mange som fikk AAP og som sluttet å motta AAP i fjor, og i tillegg har vi tall på hva som skjedde med dem seks måneder etter at de sluttet å motta AAP, skriver hun og avslutter:

– Disse tallene alene vil ikke kunne si noe om effekten av regelendringene, og det burde jeg vært tydeligere på da jeg snakket om AAP i Dagsnytt 18.

Les også: Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Flere på uføretrygd

Ved utgangen av desember var det totalt 124.000 personer som mottok AAP. Tall fra Nav viser at andelen som går fra AAP til uføretrygd har økt.

Når Nav snakker om at 40 prosent av AAP-mottakerne er ute i arbeid seks måneder etter avgang fra ordningen, så betyr ikke det at 40 prosent ikke lenger får stønad.

Tallene som så langt er offentliggjort fra 2018, viser at  22 prosent er «arbeidstakere med stønad» seks måneder etter avgang, mens 17 prosent står oppført som «kun arbeidstaker».

Statistikken viser også at andelen som sto oppført som «kun arbeidstaker» seks måneder etter avgang i 2018, er lavere enn i de sju foregående årene.

Debatt: Hva er løsningen for de som mister AAP, Anniken Hauglie?

Flere saker om AAP:

Fremmer AAP-forslag i Stortinget: Krever aktivitetsplikt for Nav

Advokat: – Katastrofen er reell så lenge Nav praktiserer regelverket på den måten de gjør

Nyeste fra Dagsavisen.no: