Innenriks

Frps innvandringstalsmann: Uaktuelt å skille på etnisitet

Jon Engen-Helgheim avviser Per-Willy Amundsen barnetrygdforslag, men er likevel tydelig på at det må tas grep for «å bedre familieplanleggingen spesielt i innvandrermiljøer».

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Engen-Helgheim, er nestleder i partiets innvandringsutvalget som akkurat nå meisler ut ny politikk på feltet.

I utvalget, som ledes av Sylvi Listhaug, sitter også Per-Willy Amundsen. Torsdag ga han et intervju til TV 2 der han tok til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier - i hovedsak for å hindre at innvandrerfamilier får mange barn.

– Vi har ganske store barnefamilier blant innvandrerbefolkningen. Da må man sørge for at barnetrygden først og fremst går til de første barna, og at man fra barn fire og utover får redusert eller stoppes fullstendig, sa han.

Helgheim bekrefter at temaet har vært oppe i løpet av de to møtene Frp-utvalget har hatt, men understreker at utvalget er et stykke unna å fatte vedtak om forslag til konkret politikk.

– Vi har nok diskutert problemstillingen i utvalget, men ikke akkurat dette forslaget. Hvert fall ikke som jeg kan huske, sier han til Dagsavisen.

LES OGSÅ: KrF-Bekkevold reagerer sterkt: – Uttalelsen fra Frps Per-Willy Amundsen om at oppfordringen til å få flere barn ikke bør gjelde for innvandrere, er avskyelig

– Lover og regler skal gjelde for alle

I TV 2-intervjuet sier Amundsen, som var justis- og beredskapsminister i Solberg-regjeringen i et drøyt år fram til januar 2018, at Frp aller helst skulle ha sett at kontantytelser ble knyttet til norsk statsborgerskap, slik at man kunne kuttet barnetrygden helt etter barn tre, bare for innvandrere.

Overfor Dagsavisen er Helgheim tydelig på at det ikke er aktuelt.

– Frp har en tilnærming til politikk som er slik at regler skal gjelde for alle. Vi pleier ikke å skille på hvor man kommer fram, lover og regler skal gjelde for alle. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikke forankret i partiet. Dette forslaget er noe som kommer fra ham, sier Helgheim, som imidlertid legger til:

– Men vi er åpne for å se på ulike tiltak og forskjellige måter å løse denne problemstillingen på.

Helgheim sikter til lav arbeidsdeltakelse i en del innvandrermiljøer, som ofte fører til at barnerike familier lever med vedvarende lavinntekt.

– Det er viktig at vi styrker arbeidslinja også på dette feltet. Og så må vi gjøre noe for å bedre familieplanleggingen spesielt i innvandrermiljøer. Vi ønsker at familier skal planlegge familieforøkelse etter økonomi, sier han.

LES OGSÅ: Frps Christian Tybring-Gjedde om økende barnefattigdom: – Det offentlige bør stille krav til fattige familier om hvor mange barn de skal ha, hvor de bosetter seg, og hva de bruker pengene på

Varsler forslag fra Frp-utvalg

– Det er en situasjon alle taper på når mange barn vokser opp i fattige familier. Det vil Frp gjøre noe med – det vil vel alle partiene. Det er ulike måter å gjøre det på, og det er ulike måter å snakke om det på, sier Helgheim.

– Hva sikter du til?

– Som jeg sier, så mener jeg det er viktig at reglene vi lager gjelder for alle. Nå har det blitt skapt et inntrykk av at vi skal ha et sett med regler for innvandrere, og et for etnisk norske. Det ser jeg ikke noe poeng med. Samtidig må vi være ærlige om at barnefattigdom i stor grad er et innvandrerproblem. Nesten all økning i barnefattigdommen skyldes innvandring.

– Men vil kutt i barnetrygden kunne bøte på barnefattigdom på noen måte?

– Det er ikke sikkert at det er løsningen, så her kommer innvandringsutvalget til Frp helt sikkert til å komme med noe selv om jeg ikke skal forskuttere noe. Jeg tror på en kombinasjon av mange tiltak for å motivere til arbeidslinja. Og at familieforøkelse må planlegges etter økonomi. Alle tjener på at de som har barn må ha økonomi til det. Vi må motivere til arbeid og selvforsørgelse. Spørsmålet er hvordan, og jeg tror ikke på noen quick fix her.

LES OGSÅ: «Vår tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er den etnisk norske befolkningen som må vedlikeholdes,» skriver Dagsavisens Geir Rakvaag

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterke reaksjoner

Amundsens utspill har skapt skarpe reaksjoner:

KrFs Geir Bekkevold reagerte med avsky og sier til NTB at det minnet «om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides».

Venstres Abid Raja sier til TV 2 at: – Denne måten å forsøke å skille mellom innvandrerbarn, som for eksempel meg og mine barn, og etnisk norske barn, er et gufs fra fortiden vi i Norge ikke skal være bekjent av.

Også fra Høyre-hold er forslaget blankt avvist:

– Jeg synes det er et absurd forslag. Det er helt uakseptabelt å bruke etnisitet på denne måten som begrunnelse for å gjøre noe med stønader og velferdsordninger, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til NRK.

Til Dagsavisen sier Helgheim:

– Det skal ikke så mye til for å skape sterke reaksjoner når vi snakker om innvandringsrelaterte problemer. Men jeg ønsker å være tydelig på at vi skal ha ett sett regler – vi skal ikke skille på etnisitet.