Innenriks

Står bak verbale angrep mot jøder og «det falske Holocaust-narrativet»

Politiet skal nå granske hvordan Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansens twitter-tirade med angrep på jøder og «det falske Holocaust-narrativet» står seg mot straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

I en serie meldinger på Twitter i månedsskiftet november/desember kommer selvutnevnt partileder i Alliansen, Hans Lysglimt Johansen, med en rekke harde utfall mot eksempelvis Holocaustsenteret og Ervin Kohn, leder i Det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk Senter:

• «Vi er nødt til å ta dette oppgjøret up front med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er dritt lei at jødene skal får pushe fram dette falske holocaust narrativet.»

• «Om vi ikke tar det oppgjøret med de gobalistiske jødene nå, i Norge ledet av jøden Ervin Kohn, jødelakeiene i Høyre, jødelakeiene i Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da er det over. Du velger, hva er du laget av, hva står du for.»

• «HL Senteret på Bygdøy er bygget på løgner. Det er en ren propagandamaskin for zionisme og globalisme. Institusjonen har null legitimitet og skal avvikles.»

Oslo-politiets hatkrimgruppe bekrefter overfor Dagsavisen at den nå skal gjennomgå Alliansen-lederens Twitter-tirade.

Les også: Alliansen får 1,2 millioner i statsstøtte

Kan støte mot straffeloven

– Vi har fått henvendelser om dette, men ikke anmeldelser. En jurist har gjort vurderinger av de konkrete tipsene som har kommet inn, og foreløpig har vi vurdert det til ikke å være straffbart, sier leder av hatkrimgruppa i Oslopolitiet, Monica Lillebakken.

– Så har det i etterkant kommet inn flere tips på andre ytringer som gjør at vi nå må se mer helhetlig på disse ytringene, sier Lillebakken, som varsler en slik gjennomgang på nyåret.

Den såkalte rasismeparagrafen, paragraf 185 om hatefulle ytringer i straffeloven, har en strafferamme på inntil tre år dersom en «forsettlig eller grovt uaktsom offentlig setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring» om eksempelvis nasjonal eller etnisk opprinnelse, eller religion eller livssyn.

Les også: Fant nyfascist-ideolog i hyllene

– Konspiratorisk

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, er klar:

– Det er åpenlys konspiratorisk antisemittisme. Og han navngir gjentatte ganger nestlederen hos oss, Ervin Kohn, som er barn av Holocaust-overlevere og forstander i Det mosaiske trossamfunn, med tydelige antisemittiske påstander. Han maner eksempelvis til avsky mot Kohn, sier Steen.

Johansen er eneste medlem og tillitsvalgt i partiet som han stiftet for to år siden i motstand mot EØS-avtalen. Han har imidlertid markert seg mest med utspill mot «neger-kulturens» påvirkning på norsk ungdom og mot «masseinnvandring».

Kritisk til hatkrimgruppa

Overfor Dagsavisen avfeier Alliansen-lederen at han bedriver antisemittisme. Videre påstår han at hatkrimgruppa til politiet består av venstreekstreme som vil utvide definisjonen av hatytringer – en påstand han ikke kan dokumentere.

– Hva er din reaksjon på at hatkrimgruppa nå skal ta en helhetlig gjennomgang av dine utfall om jøder og Holocaust?

– Dels at straffeloven er veldig tydelig på at det her ikke er noen helhetsvurderinger som skal gjøres, det er konkrete ytringer. Så allerede der er Hatkrimgruppen på ville veier. Og det er veldig bekymringsfullt, og noe jeg er veldig opptatt av, at denne gruppen ikke skal få definere sin egen rolle med de venstreekstreme personene som har søkt seg til de posisjonene, sammen med venstreekstreme organisasjoner og personer, som Ervin Kohn, som har tett kontakt med disse personene i Hatkrimgruppen som vil utvide definisjonen av hat og hvilket mandat gruppen skal ha.

– Hva er bakgrunnen for din påstand om at det er venstreekstreme i politiets hatkrimgruppe?

– Det er noe jeg antar, jeg vet det ikke. Jeg regner med at de som har søkt seg til slike posisjoner i politiet er folk som ikke har interesse av et bredt ytringsrom i samfunnet, men at de vil gjøre det trangere.

– Så du kan ikke dokumentere påstanden, du bare slenger den ut?

– Ja, jeg slenger den ut og lar den stå der.

Les også: – Nei, de har ikke rett til å bli hørt i det hele tatt. Grensen går ved oppfordring til vold. 

Vil ikke svare

Budskapet i twitter-meldingene er til dels motstridende.

Eksempelvis skriver Johansen: «Jeg fornekter ikke holocaust, jeg erkjenner fullt at grusomheter og massedrap ble gjort mot jødene. At Norge deportere norske jøder skulle ikke skjedd. Men jeg påpeker at tallet 6 millioner og gassing er smeltet sammen til mytologi, og denne mytologien blir brukt til globalisme.»

Samme dag skriver han også: «Holocaust er et propagandagrep, en besvergelse. Get over it», og dagen etter: «Hvor mange ble gasset? Ingen.»

– Hvilke av disse meldingene ligger nærmest ditt syn på Holocaust?

– Den første og den andre.

– Hva mente du da med den tredje?

– Den lar jeg bare stå for seg selv, den vil jeg ikke kommentere.

– Men hva mente du med det?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Budskapet ditt der er at ingen ble gasset – hva mener du med det?

– Den får stå som den som står.

– Du vil ikke svare på dette?

– Nei, jeg lar den stå som den står.

Mer fra Dagsavisen