Innenriks

Bedrifter ber om råd: Ønsker å kjøpe fedre ut av pappapermen

15 ukers fedrekvote skal gi menn muligheten til å være mer hjemme, men flere bedrifter undersøker muligheten for å beholde dem på jobb.

Bilde 1 av 2

Det er fortsatt kvinnene som tar den største delen når par skal fordele foreldrepermisjonen. Fra juli ble permisjonen tredelt og fedrekvoten økt fra 10 til 15 uker – med mål om å øke tiden far er hjemme med barnet.

Nå tar arbeidsgivere kontakt med bedriftsrådgivere for å få råd om hvordan de kan omgå dette.

Jørgen Brostrøm er rådgiver i Infotjenester AS. De gir blant annet bedrifter råd om HR, ledelse, økonomi og personalsaker. Han forteller om forespørsler de har mottatt fra bedrifter som vil undersøke mulighetene for å lønne en forelder, som ikke bruker full kvote, mer, slik at partneren kan ta ulønnet permisjon fra sin jobb.

– De vil at en forelder skal jobbe i sin permisjonstid og betaler dermed den forelderen slik at den andre kan ta ulønnet permisjon fra sin jobb, forklarer han.

Les også: Arbeidstida øker for mødre og går ned for fedre

Brostrøm sier flertallet av bedriftene som henvender seg vil beholde far i jobb, men det har sine ulemper for mor, forklarer Brostrøm.

– Det største problemet er at man ved forlenget ulønnet permisjon mister en del rettigheter: Pensjonsopptjening, feriepenger og ikke minst rett til sykepenger, sier han.

Han sier det er uklart hvilket omfang det er snakk om, men forteller om flere henvendelser.

– Jeg kan ikke peke ut hvilke bransjer det er snakk om, men i enkelte jobber kan et lengre fravær gå utover kundeforhold og andre avgjørende ting for både arbeidstaker- og giver, sier Brostrøm.

Han peker på at yrker med hektiske arbeidshverdager er spesielt utsatt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen tall

Kommunikasjonsrådgiver i Nav, Marianne Pedersen, sier de ikke har tall på hvor mange som kan ha blitt kjøpt ut av partners arbeidsgiver.

På spørsmål om konsekvenser ved forlenget ulønnet permisjon for mor, henviser hun til Navs fagavdeling på området. I en e-post derfra heter det:

«Med ulønnet permisjon i så lang tid (...) at hun ikke har rukket å oppfylle vilkåret om inntekt i 6 av de siste 10 månedene før hun igjen ønsker å gå ut i foreldrepermisjon, vil hun ikke ha rett til foreldrepenger for det siste barnet».

Les også: En rasende mors bekjennelser (DA+)

– La familiene bestemme

Dagsavisen har snakket med et knippe menn i Oslos gater som har hatt permisjon eller selv er i permisjon.

– Jeg har en jobbsituasjon som gjør at jeg splitter opp permisjonen min. Jeg tar den litt her og litt der, sier Morten Skaar (38), som er turnusarbeidende far. Han forteller om en fordeling der mor har tatt felleskvoten og han sin pålagte kvote.

Skaar har ikke selv opplevd at arbeidsgiver har villet beholde ham i jobb og kompensere mor.

– Jeg tenker at permisjonsordningen må være så fleksibel som mulig slik at familiene kan prioritere som de vil. Jeg tror likestillingen er kommet så langt at det ikke er nødvendig å tvinge gjennom at far skal ta ut så så mye tid, sier han.

Les også: Jordmorforbundet advarer mot nok en utvidelse av fedrekvoten

Kjente ikke far igjen

Jørgen Martinsen (36) sier det var viktig for dem som par at mor kunne komme raskt inn i arbeidslivet etter fødsel.

– Hun hadde avsluttet et arbeidsforhold rett før hun ble gravid. For min del var det viktig å være hjemme med ham, sier Martinsen og peker ned på sønnen i vogna.

– Jeg ble spurt i permisjonstiden om å hjelpe til med enkelte ting, men ikke mot kompensasjon av mor. Det har vært ja- eller nei-spørsmål. Og det har blitt nei, smiler han.

Martinsen peker på et annet problem ved permisjonsordningen. Han sier det ikke er optimalt at foreldrene er borte i lange perioder av gangen og at man heller burde kunne dele opp kvotene i flere bolker.

– Jeg syns det bør være helt opp til foreldrene. Det burde ha vært en felles kvote så man kan fordele som man vil, sier Martinsen og fortsetter:

– Da min permisjon startet så kjente ikke sønnen min meg skikkelig igjen. Det at kun en av foreldrene er til stede over lang tid tror jeg ikke er heldig.

Torgeir Bergsvik (53) var i permisjon med yngstemann sist for 13 år siden. Han sier at da som nå er det best at mors permisjon blir prioritert.

– Jeg syns det er et vanskelig tema, men tenker at mor burde ha kontroll over permisjonstiden. Det burde tilrettelegges for henne. Vi var for eksempel veldig enige om at det var hun som skulle få ta ut mest permisjon, sier han.

Bergsvik har ikke selv vært borti at arbeidsgiver kjøper ut en av partnerne.

Foreldrepermisjon

* 3 uker før termin/fødsel er forbeholdt mor.

* 15 uker etter fødsel er forbeholdt mor (mødrekvote).

* 15 uker er forbeholdt far (fedrekvote).

* 16 uker er fellesperiode.

* Du må ha hatt pensjonsgivende inntekt i 6 av de 10 siste månedene for du skal starte et uttak av foreldrepenger.

Kilde: NAV

Mer fra Dagsavisen