Innenriks

Unge Venstre vil øke formuesskatten

Unge Venstres landsmøte sluttet søndag opp om et forslag om å øke formuesskatten og går dermed mot moderpartiets politikk.

Forslaget fra Unge Venstre-leder Sondre Hansmark betyr at ungdomspartiet ønsker å øke satsen i formuesskatten og øke verdsettelsen av formuesobjekter, i tillegg til at det ønsker å doble bunnfradraget til 3 millioner kroner.

– Det er viktig å ta økonomisk ulikhet på alvor. Vi mener regjeringen har gått i feil retning når de har fjernet arveavgiften og redusert formuesskatten, sier han i en pressemelding.

– Det er feil å skyve skattebyrden for en forvokst velferdsstat over på folk med vanlige lønninger, og at de med størst arv og formue skal betale mindre skatt, mener Hansmark.

Moderpartiet Venstre vil for sin del redusere formuesskatten. Det skal skje ved en gradvis økning av bunnfradraget, ved å ha en lavere verdsettelse av aksjer, øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 prosent og innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap, ifølge partiets hjemmesider.

(NTB)