Innenriks

Usikkert før skjebnevalg i KrF

I en ny bok antyder KrF-leder Knut Arild Hareide at han ønsker å lede partiet mot venstresiden i norsk politikk. Snart skal partiet fatte en beslutning.

Hvem velger han, Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide? KrFs budsjettstøtte utgjør statsminister Erna Solbergs (H) parlamentariske grunnlag. Skifter KrF side forsvinner flertallet, med det er grunnen beredt for at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan danne regjering.

Allerede kommende fredag er det knyttet spenning til hva partileder Knut Arild Hareide vil si om valget partiet står overfor. Da møtes nemlig landsstyret i KrF for å diskutere rendyrking av partiets profil før det endelige samarbeidsvedtaket skal vedtas i november.

I dag lanserer Hareide en bok han har skrevet på de siste månedene, med tittelen «Det som betyr noe». En rekke utdrag fra boka ble omtalt i ulike aviser mandag, og gjennomgangstonen var den sammen: KrF-lederen argumenterer for venstregang.

Dagsavisen har vært i kontakt med halvparten av KrFs 16 fylkesledere. Flertallet vil ikke røpe hvilken vei de heller i samarbeidsspørsmålet.

Enkelte letter imidlertid på sløret:

– Nå skal vi ha fylkesstyremøte på onsdag og kommer til å diskutere saken der. Men min personlig mening er at jeg heller mot samarbeid på ikke-sosialistisk side, sier fylkesleder i Østfold, Brynjar Høidebraaten, som med det peker på Erna Solberg og hennes Høyre/Frp/Venstre-regjering.

Fylkesleder i Troms og Finnmark, Svein Iversen, er tydelig på at det finnes et godt liv for KrF på venstresiden av midtstreken i norsk politikk.

– Fra nord har vi signalisert at vi ikke er fremmede for at KrF bør tenke på en sentrum-venstre-regjering. Skal vi ta på alvor at vi er et sentrumsparti, så er det en del av logikken at vi kan samarbeide til sentrum, sier Iversen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Tida er inne for det endelige oppgjøret: Hareide går hvis KrF går til høyre, skriver Dagsavisens Arne Strand

– Riktig med Frp-nei

Før stortingsvalget i 2017, etter fire år som samarbeidsparti for Høyre/Frp-regjeringen, fattet KrF et samarbeidsvedtak med en innebygget motsetning. KrF sa at de ville fortsatt ha Erna Solberg (H) som statsminister, men sa samtidig at et regjeringssamarbeid med Frp var umulig. Håpet var at Høyre-lederen ville bytte ut Frp med KrF og Venstre, og danne en blågrønn regjering. Så skjedde som kjent ikke.

– Sånn jeg har opplevd denne stortingsperioden så langt, var det riktig å trekke en grense for å ikke samarbeid med Frp, sier Iversen.

Fra Oppland kommer lignende signaler. Fylkesleder Toril Kristiansen skryter av rødgrønt samarbeid i fylket sitt.

– Trenden i vårt fylke, der lever vi i stor grad av skog, jordbruk og industri, er at mye av politikken som de rødgrønne partiene har, passer godt inn i våre tanker for framtida. Det er en del skepsis mot Frp i mitt fylke, sier hun.

– Både på borgerlig side og på sosialistisk side gjøres det vedtak vi ikke er enige i. KrF har noen verdier vi setter høyt, og da må vi finne ut hvilken side vi får mest igjen. Vi ser at Høyre har gått i en liberal retning i en del verdispørsmål de siste årene, og det skuffer, sier hun.

LES OGSÅ: KrF-leder Knut Arild Hareide konkluderer ikke med hvem partiet bør samarbeide med i sin nye bok. Men han utelukker verken samarbeid med Ap eller SV

– Delte meninger

Fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, er klar på at han ikke har bestemt seg ennå. Hasle peker på prosessen partiet er i, der den politiske profilen skal blankpusses før landsstyret og stortingsgruppen skal ta stilling til hvilken side KrF har mest å hente på å samarbeide med.

– Den prosessen må vi ha først, og jeg er spent på å høre hva Knut Arild sier på fredag. Vi har diskutert det i fylkesstyret, og det er selvfølgelig delte meninger – som jeg tror det er andre steder i partiet, sier Hasle.

Om mulige samarbeidspartnere, sier han:

– Det kommer an på hva vi kan få til politisk, ikke hvem man liker. Det handler om hvordan vi skal gjøre Norge til et sted som er enda bedre for barn å vokse opp, og hvordan vi skal ta vare på de svakeste i samfunnet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lite gjennomslag

I et intervju med Dagsavisen i sommer, pekte Hareide på hvilke områder han mente at partiet må rendyrke før det søker politisk make.

– Verdier, et samfunn der vi reelt sett sier at alle skal med, og til sist det at vi ikke skal ha nok med oss sjøl.

For Hareide handler det om kristne verdier og fellesskapsverdier, om bioteknologi, og om klima og bekjempelse av fattigdom og menneskehandel.

I intervjuet var Hareide også tydelig på at partiet hadde fått langt mindre gjennomslag som samarbeidsparti for Høyre og Frp fra 2013 til 2017, enn på det ene året som rent opposisjonsparti siden 2017-valget.

– Vi la fram 50 gjennomslag for perioden 2013 til 2017. Mens vi altså nå kunne legge fram 40 gjennomslag bare for perioden 2017–2018.

– Betyr det at det er bedre for KrF å være et rent opposisjonsparti, enn å være i et samarbeid med regjeringen som dere var forrige periode?

– Vi har hatt større gjennomslag dette året enn noen av de andre årene. Så ja, dette året er det vi har hatt størst politisk gjennomslag.