Innenriks

Vil ha hydrogentog til Norge

Tyskerne har allerede gjort det. Nå må også vi ta i bruk hydrogentog, mener MDG.

Coradia iLint-togene fra togprodusenten Alstom har en aksjonsradius på 1.000 kilometer, noe som gjør det mulig å frakte passasjerer en hel dag på én full hydrogentank. Bildet ble tatt under verdenspremieren i Bremervörde i Tyskland 16. september, og allerede dagen etter fikk togreisende stifte bekjentskap med det.

– Vi mener Rørosbanen og Nordlandsbanen er perfekte pilotstrekninger for hydrogentog i Norge, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

Anbefalingen er i tråd med hva SINTEF konkluderte med i en rapport som ble framlagt våren 2016, og som også omfattet Solør- og Raumabanen.

– Fra midten av 2020-tallet er det hydrogen som i størst grad vil innfri de samlede kravene som vil gjelde for godstog i framtida, uttalte forskningsdirektør Steffen Møller-Holst til Gemini.no, da.

Nå har hydrogentogene allerede inntatt skinnegangen i Tyskland. To av dem ble satt inn i ordinær passasjertrafikk i Niedersachsen 17. september.

Les også: Frykt for godstogenes framtid

– Billigere løsning

Ytterligere 14 hydrogentog blir satt i trafikk fra slutten av 2021. Togselskapet LNVG har besluttet å kjøpe disse togene blant annet fordi 120 av selskapets dieseltog er i ferd med å nå slutten av sin levetid. Lokale tyske myndigheter påpeker at hydrogentog vil være et godt alternativ på strekninger som ikke er elektrifisert. Det gjelder også for både Rørosbanen og Nordlandsbanen.

I den nevnte SINTEF-rapporten heter det at det å ta i bruk utslippsfri hydrogentog på Nordlandsbanen til erstatning for dagens dieseltog, vil bli flere hundre millioner kroner billigere enn hva det vil koste å elektrifisere strekningen.

Med hydrogentog, som har sine egne kraftverk ombord, slipper man dessuten de sårbare og visuelt forstyrrende kontaktledningene som må på plass langs hele jernbanestrekningen ved en elektrifisering.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Stort potensial

Hermstad mener det meste tilsier at Norge bør satse på hydrogentog.

– Dette har stort potensial for å skape store industri- og teknologimuligheter for Norge. Vi har både ren strøm, sterke gründermiljøer og et stort behov for å kutte utslipp og forurensning fra diesellokomotiver, sier MDG-toppen.

– Med hydrogendrift kan togreisende slippe diesellokomotiver helt mellom Bodø og Oslo, via Røros og Nordlandsbanen (etter som øvrige jernbanestrekninger allerede er elektrifisert. journ. anmrk.). Da kuttes utslippene raskt, uten å måtte elektrifisere dagens spor, fortsetter Hermstad.

Han mener regjeringen nå må «kjenne sin besøkelsestid».

– Tiden for å utsette miljøvennlige jernbaneprosjekter må være forbi, sier Hermstad.

20. september uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen, at hydrogen er noe regjeringen vil fortsette å satse på.

Så langt har resultatene i stor grad latt vente på seg, noe som blant annet kommer til uttrykk i at det kun er to fyllestasjoner for personbiler, per dags dato. Men Elvestuen er optimistisk med tanke på framtidig bruk av hydrogen både i kollektivtrafikken, i skipsfarten og også i togtrafikken, selv om det sistnevnte ikke framkom av nevnte artikkel.

Les også: De lovet hydrogen-stasjoner over hele landet – nå er det bare to igjen av de seks som var