Innenriks

– Dette er politikk på sitt verste

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vender seg mot KrF for å få bremset regionreformen. – KrF har muligheten til å ta ansvar.

1 av 2

– Vi kommer til å ta dette opp igjen til høsten. Det blir full debatt, ikke minst om tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms. Der er debatten størst og motstanden sterkest, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen.

Sp-lederen er mildt sagt lite imponert etter at han torsdag leste Dagsavisen-artikkelen med to av regionreformens fedre: KrFs Geir Toskedal og Venstres André Skjelstad.

– Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det, sa Toskedal, blant annet.

– Dette er politikk på sitt verste. Toskedal sa i intervjuet med Dagsavisen, og han sa for øvrig det samme under debatten i Stortinget da reformen ble vedtatt, at dette var en løsning ingen av partiene bak egentlig ville ha, sier Vedum.

I en artikkelserie har Dagsavisen rettet søkelys mot regionreformen som regjeringspartiene Høyre og Frp ble enige med samarbeidspartiene KrF og Venstre om i forrige stortingsperiode. Siden den gang har Venstre trådt inn i regjering.

Les også: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel

Misnøye i KrF

Prosessen der Norges 19 fylker er blitt til 11, er blitt sterkt kritisert. I intervjuet med Dagsavisen forrige uke, var KrFs Toskedal, som i høst mistet plassen på Stortinget, åpenhjertig om en prosess han mener ikke var god.

– Vi i KrF mente at vi burde begynt med regionene. Vi begynte i feil ende, vi begynte med kommunene. Oppgavefordelingen måtte gå mest mulig parallelt. Men vi hadde gjort en avtale med de andre partiene om kommunereform og regionreform, sa Toskedal.

Dagsavisen vet at det sentralt i KrF er frustrasjon over regionreformen – især at den nye strukturen ble banket på plass før man begynte å se på hvilke nye oppgaver fylkene skal løse.

Først 15. oktober kommer regjeringen med en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver for fylkene.

Les også: Regjeringens ekspertrapport om fylkenes oppgaver får slakt

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, var fredag for opptatt til å la se intervjue av Dagsavisen, men sender noen svar på e-post. På spørsmål om KrF uansett vil stå ved regionreformen slik den ser ut i dag, uavhengig av hvilke oppgaver regjeringen foreslår at fylkene skal få, svarer hun:

– Vi spekulerer ikke i om disse regionene består eller ikke, det er en hypotetisk diskusjon. Vi er opptatt av og forutsetter at regjeringen leverer oppgaver til de nye regionene så det monner.

Les også: RIngen vet hva som skjer med Ruter når den ene eieren forsvinner

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skikkelige oppgaver

På spørsmålet: «Verken Høyre eller Frp ønsker fylkesnivået i forvaltningen. Er du trygg på at regjeringen er tilstrekkelig interessert i å overføre makt, myndighet og meningsfulle oppgaver til et forvaltningsnivå de primært ønsker å legge ned», svarer ikke Bollestad direkte.

– Det er viktig for oss at det ligger skikkelige oppgaver og nok oppgaver. Dette handler om demokrati og at oppgaver kan brukes distriktspolitisk. En måte å løse ting på i innlandet kan ha en annerledes løsning i Møre og Romsdal. Dette vet folk i regionene bedre enn byråkratiet nasjonalt, heter det i e-posten fra KrF-nestlederen.

Le også: Slår alarm om regionreformforslaget for barnevernet

Frir til KrF

I et Dagsavisen-intervju tidligere i sommer, skrøt KrF-leder Knut Arild Hareide av Senterpartiet, som han omtalte som KrFs «politiske fetter på Stortinget.

– Jeg synes de på en imponerende måte har vist hvordan man kan styrke seg uten å ha veldig stor politisk innflytelse. De driver et godt politisk arbeid, sa han.

Sp-leder Vedum har følgende beskjed til Hareide, Bollestad og resten av Kristelig Folkeparti:

– KrF har nå rett og slett muligheten til å ta ansvar. Jeg er sikker på at KrF kommer til å tjene på det dersom de stopper dette nå, sier han, og fortsetter:

– KrF er et motkulturparti, med røtter i lekmannsbevegelsen som gjorde opprør mot embetsmennene. Regionreformen er det motsatte – det er en toppstyrt prosess der noen få på toppen bruker makt for å overkjøre folkeviljen.

Les også: – Uansvarlighet satt i system

– Motsatt av konservativt

– Dette er også det motsatte av tradisjonell, konservativ politikk, som handler om gradvis, kunnskapsbasert endring. Regionreformen går ikke gradvis, er ikke kunnskapsbasert – det er bare endring for endringens skyld. Argumentene er blitt funnet på underveis for å begrunne en enorm endring, men det er ikke gjort noen analyser eller vurderinger av hvordan det vil slå ut, sier Vedum.

Kommentar: Regionreligionen (Hege Ulstein)