Innenriks

Hyllet Simon Malkenes i markering for ytringsfrihet

– Kloke ledere forklarer mindre og lytter mer når lærerne forteller om hvordan det står til, sa leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en appell for læreres ytringsfrihet tirsdag kveld.

Av Kenneth Lia Solberg og Karen L. Fladberg

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal hyllet lektor Simon Malkenes da han tirsdag kveld holdt appell i en markering til støtte for læreres ytringsfrihet utenfor Stortinget.

– Din opptreden 5. mars i Dagsnytt 18 har satt i gang en stor bevegelse, sa Handal under markeringen utenfor Stortinget, hvor også Unni Wilhelmsen hadde tatt turen for å spille et par sanger.

– Du har satt ord på hvordan et opptaks- og finansieringssystem kan skape tilstander som ødelegger elevenes rett til et godt læringsmiljø. Den anerkjennelsen du har fått de siste ukene er bare fortjent! konstaterte lederen i Utdanningsforbundet.

Les også: Professor refser Søgnens opptreden: – Uforsvarlig saksbehandling

–  Kloke ledere forklarer mindre og lytter mer 

Han påpekte at lærere forteller at kritiske ytringer er uønsket på deres arbeidsplass.

– Ledere må vise, i praktisk handling, at de verdsetter den kritiske ytring. Og de må gjøre det når kritikken faktisk ytres, sa Handal.

Samtidig tok han til orde for en mer åpen og lyttende holdning hos skoleledelsen i Oslo.

–  Kloke ledere forklarer mindre og lytter mer når lærerne forteller om hvordan det står til. Skoleledere som identifiserer seg med - og er en del av - lærerprofesjonen forstår dette.

Han understreker at ytringsfriheten bare gir mening når folk får komme til orde med meninger og kritikk som de som sitter i ledende posisjoner ikke liker å høre.

– Om frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre. Dette sitatet fra George Orwell går rett til kjernen, konstaterte han.

Les også: Mener Oslos utdanningsdirektør brøt taushetsplikten

Undersøkelse viser folkelig støtte

En landsomfattende spørreundersøkelse gjort på vegne av Utdanningsforbundet viser at mer enn åtte av ti nordmenn mener det er viktig at lærere i skolen kan gå ut og kritisere komunnens eller fylkeskommunenes utdanningspolitikk i offentligheten eller mediene.

På spørsmålet: «Hvor viktig mener du det er at ledere og lærere i skolen kan gå ut offentlig, for eksempel i mediene, og uttrykke seg kritisk til kommunens eller fylkeskommunes utdanningspolitikk og prioriiteringer?» svarte 53 prosent av de spurte «svært viktig», mens 30 prosent svarte «ganske viktig». 7 prosent svarte «mindre viktig», 3 prosent svarte «ikke viktig» og 7 prosent svarte «​ikke sikker».

– Tallene viser at et overveldende flertall av befolkningen mener det er viktig at lærere og ledere i skolen kan gå ut i mediene, og ytre seg kritisk om utdanningspolitikk. Halvparten mener sågar at det er svært viktig. Det er langt flere enn for seks år siden da vi stilte samme spørsmål til befolkningen, sier Steffen Handal til Dagsavisen.

Han mener det er veldig bra at befolkningen ser på det som viktig, og tror det kan være med på å gi lærere som vurderer å gå ut med kritikk en trygghet om at dette har de støtte for. Handal tror den klare økning vi ser i tallene har sammenheng med den siste tidens debatt, og ikke minst Malkenes-saken.
 – Jeg ser disse tallene som en støtte til at lærere og ledere i skolen bør ytre seg offentlig. Det er viktig at offentligheten er kjent med det som foregår i skolen og barnehagen, og det er de som jobber som der som er nærmest til å fortelle om det, sier leder Handal. 
Les også: Søgnen må gå

Mer fra Dagsavisen