Innenriks

Senterpartiet egger til kamp om havnearbeiderne

Høyesterett avviste at norske havnearbeidere har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip. Nå håper Sp at ILO-konvensjonen kan brukes til å trumfe dommen.

Norge har ratifisert den internasjonale ILO-konvensjonen, som blant annet sier at registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett til laste- og lossearbeid på havnene.

Det er denne bestemmelsen Senterpartiet viser til når de nå vil presse fram en ny omdreining i den langvarige havnestriden.

– Hele poenget med ILO-konvensjonen er å sikre fast arbeid og trygghet for inntekt. Når tariffavtalen til havnearbeiderne er blitt dømt ugyldig av Høyesterett, er alternativet å få det lovregulert, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Komiteen hadde i går høring om forslaget fra Sp, som går ut på at regjeringen må endre loven i tråd med ILO-konvensjonens artikkel 137 slik at havnearbeiderne likevel sikres fortrinnsrett til lasting og lossing.

Les også: Støre åpner for å styrke internasjonale arbeidstakerrettigheter i norsk lov

Forpliktet til 2025

Havnearbeiderne har selv krevd at loven blir endret etter at de tapte kampen mot det danskeide selskapet Holship i Høyesterett i 2016 (se fakta).

Etter dommen ble Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter. I den nye tariffavtalen inngår ikke fortrinnsretten, forklarer leder Lars M. Johnsen i NTL.

Han mener i likhet med Lundteigen at det er tvingende nødvendig å lovfeste denne retten på annet vis.

– Det er umulig for oss å opprettholde ILO-konvensjonen alene, og da er det opp til staten Norge å sørge for at den blir fulgt, som vi faktisk er forpliktet til fram til 2025, sier Johnsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil klage inn Norge

Dersom stortingsflertallet stemmer mot forslaget fra Sp, vil NTF melde norske myndigheter inn for ILO for brudd på konvensjonen, forteller han. NTF har allerede sendt saken videre til Den europeiske menneskerettsdomstol, opplyser Johnsen.

– ILO er et FN-organ, og når et land ratifiserer en FN-resolusjon, kan det ikke plutselig si at «nei, det passer ikke oss å følge den akkurat nå», sier han.

Ifølge Johnsen er situasjonen ved norske havner blitt kraftig forverret etter at havnearbeiderne mistet fortrinnsretten.

– Det er mer vikarbruk og betydelig mer bruk av skipenes eget mannskap, som ofte er lavtlønna filippinere, sier Johnsen.

Les også: Lastekontoret ved Drammen Havn beskyldes for monopol

Mer vikarbruk i Drammen

Jan Thure Hjertås, formann i havnearbeiderforeningen i Drammen, bekrefter at situasjonen for havnearbeiderne er i ferd med å forverre seg.  Etter at de mistet fortrinnsretten, er det blitt lettere for arbeidsgiver å leie inn vikarer utenfor de faste havnearbeidernes avtalte arbeidstid, forteller han.

– Vi er veldig redde for at vikarbruken vil øke, sier Hjertås.

Også han mener lovendringen Sp nå tar til orde for, er viktig å få på plass.

– Det er viktig for å sikre at det er vi havnearbeidere som skal ha losse- og lastejobben. Ellers går vi tilbake til løsarbeidersamfunnet, sier han.

Les også: Bryggesjauerne nekter å jobbe på havna i Risavika

Støtte fra SV og Rødt

Både SV og Rødt varsler at de kommer til å støtte Sp-forslaget.

– Dette er enda et eksempel på hvordan EØS pulversierer norske lønns- og arbeidsvilkår. Sjauere med lang erfaring blir erstattet av sjøfolk på utenlandske skip. Det er sosial dumping satt i system, sier Eirik Faret Sakariassen, arbeidspolitisk talsperson i SV.

– Etter at fortrinnsretten forsvant, hører vi om sjøfolk som får 50 kroner timen om de i det hele tatt får betalt for lossearbeid. Når arbeidsplassene krysser grenser, er det lettere å gi de ansatte utenlandsk lønn, men disse arbeidsplassene er på havna i Norge. Derfor må norske havnearbeidere også ha fortrinnsrett ved havnearbeid, tilføyer han.

Ap er foreløpig avventende.

– Vi har ikke konkludert, men vil snu hver stein. På høringen i dag kom det mange motstridende innlegg om hva som er mulig og ikke mulig. Vi skal ha en grundig diskusjon i kontakt med fagbevegelsen, slik at det vi fremmer, ikke bare havner i nye rettsrunder, sier Lise Christoffersen (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen.

På spørsmål om hvordan Ap ellers vil sikre norske havnearbeidere fortrinnsrett og om partiet vil fremme sitt eget forslag, svarer Christoffersen følgende:

– Vi må behandle dette i fraksjonen og gruppa først, men vi har en konvensjon som vi har ratifisert, og som ikke lenger har en iverksettelse ettersom tariffavtalen der dette stod, er endret. Hvordan vi utformer et forslag i saken, må vi komme tilbake til.

Les også: Tolv havnearbeidere ble innbrakt av politiet

Regner med Ap

Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbundet er tydelig på hvilke forventninger han har til Ap:

– Jeg regner med at Ap støtter dette forslaget. Jeg kan ikke forstå annet når valget er mellom å følge ILO-konvensjonen eller ikke å følge den. KrF er tunga på vektskålen i dette spørsmålet, men jeg kan vanskelig se for meg at de ikke vil forholde seg til ILO-konvensjonen, sier han.

KrF har ikke besvart Dagsavisens henvendelser mandag.

Høyre mener på sin side at ILO-konvensjonen er ivaretatt gjennom havnearbeidernes nye tariffavtale og arbeidsmiljøloven.

– Under høringen i dag kom det sterke advarsler fra alle høringsinstansene, utenom LO, om å innføre fortrinnsrett ved lov eller forskrift i Norge. Høyre vil lytte til en samlet ekspertise på dette området og vil ivareta havnearbeidernes interesser på andre måter enn ved fortrinnsrett, sier Margret Hagerup i arbeids- og sosialkomiteen.

Forslaget fra Sp skal behandles i Stortinget 12. juni.

Les også: Slik reagerte havnearbeiderne i Drammen på Holship-dommen